11.11.11 in Bolivia

 

In Bolivia staat 'alternatieve ontwikkeling', met respect voor mens en milieu, officieel hoog aangeschreven. Ze heeft een plaats in alle nationale ontwikkelingsplannen. Maar in de praktijk komt er weinig in huis van een alternatieve aanpak, en lijdt de bevolking steeds sterker onder de klimaatverandering, waterschaarste en ontbossing.
 
De partners van 11.11.11 trachten de lokale en nationale overheid aan te zetten tot efficiënte maatregelen. Ze werken samen met de bevolking en informeren en ondersteunen haar. Fundación Solon, zet in op de uitbreiding van zonne-energie en de strijd tegen ontbossing. Fundación Jubileo lobbyt voor een evenwichtige economische aanpak, met aandacht voor armoedebestrijding, fiscaliteit en sociale zekerheid.  

 

 

 

 

 

Deel dit artikel