11.11.11 in Ecuador

waorani

Ecuador is sterk afhankelijk van inkomsten uit oliewinning. Om die op peil te houden, hebben opeenvolgende Ecuadoraanse regeringen concessies toegekend in ongerepte en tot voor kort beschermde zones van het Amazonegebied. Bovendien hebben ze de deuren meer en meer opengezet voor grootschalige ontginning van mineralen. Een groot deel van de grondstoffen is bestemd voor China, dat geïnvesteerd heeft in infrastructuur in Ecuador. De afhankelijkheid van extractieve activiteiten legt een grote druk op de natuur en de mensen die dicht bij en in harmonie met de natuur leven.

Meer ademruimte, maar terugval op economisch en sociaal vlak

De voorgaande regering – onder president Correa – had sterk ingezet op de sociale sectoren en herverdeling van de rijkdom. Correa was er ook voor gekend om op internationaal niveau impuls te geven aan vooruitstrevende initiatieven, zoals de oprichting van een internationale instantie voor belastingregulering en verplichtingen inzake mensenrechten voor bedrijven.

Ondanks dit progressieve beleid op economisch vlak, leefden vele sociale organisaties in permanente spanning met de toenmalige regering. In de eerste plaats omdat de regering de rechten van de natuur – die in de nieuwe grondwet werden opgenomen in 2008 - in de feiten aan haar laars lapte. Ze zette steeds agressiever in op de exploitatie van petroleum in het Amazonegebied, en op mijnbouw, ondanks de conflicten met de lokale bevolking. Bovendien werd de regering Correa gekenmerkt door een te sterke concentratie van de macht, met weinig of geen ruimte voor democratisch debat en kritische stemmen. Vele middenveldorganisaties namen dan ook hun toevlucht tot zelfcensuur, uit schrik voor lastercampagnes of represailles.

chevron-oil-pollution

Toen de regering van Lenin Moreno aantrad in mei 2017 en de dialoog met de sociale organisaties hervatte, haalden deze opgelucht adem. Ook kregen een aantal cruciale staatsinstellingen zoals de Ombudsdienst andere bestuurders, waardoor ze hun functies opnemen op een meer neutrale manier. Maar tegelijkertijd bouwt de huidige regering de progressieve maatregelen geleidelijk aan af. Onder het mom de economie te saneren, worden overheidsuitgaven en -investeringen teruggeschroefd, arbeidswetten geflexibiliseerd en de deuren verder opengezet voor buitenlandse investeringen.

Ondertussen heeft Ecuador in 2017 ook een vrijhandelsakkoord onderschreven met de Europese Unie, zoals buurlanden Peru en Colombia dat al in 2013 hadden gedaan.

Actiegroepen

De petroleumontginning gaat gepaard met onteigeningen, vervuiling en aantasting van de leefomgeving van lokale gemeenschappen. Samen met diverse actiegroepen protesteren zij daartegen. De belangrijkste organisatie is Acción Ecológica, één van de pioniers van de beweging om olie in de grond te houden.

11.11.11 steunt daarnaast onder andere het klimaatplatform CEDENMA, dat de krachten van diverse organisaties en individuen bundelt om te strijden tegen de klimaatverandering en andere milieurampen. INREDH onderneemt juridische acties ter verdediging van inheemse leiders en activisten die te maken krijgen met repressie van de overheid. CDES voert actie voor meer economische en sociale gelijkheid en doet beleidsvoorstellen op fiscaal en macro-economisch vlak.

 Onze partners