Acción Ecológica

Milieuorganisatie Acción Ecológica is vooral bekend door haar vernieuwende campagnes. Zo lag ze mee aan de basis van Keep the Oil in the Ground, een campagne die regeringsleiders wereldwijd opriep om Ecuador financieel te steunen in ruil voor de instandhouding van het natuurgebied Yasuní. En om de petroleum daar dus in de grond te laten.

Ook toen de overheid dit innoverende initiatief eerst overnam en later opgaf, bleef Acción Ecológica werken rond Yasuní, samen met het collectief YASunidos. Ze ijveren verder voor een verbod op petroleumontginning in dit waardevolle gebied en in de rest van het Amazonegebied.

Aanvankelijk werden de voorstellen van Acción Ecológica vaak als te verregaand beschouwd. Nu worden ze omarmd door de volledige divestmentbeweging, die alle investeringen in fossiele brandstoffen wil bannen.

Rechten van activisten

In de zones waar toch petroleumexploitatie plaatsvindt, is de impact op het milieu en de lokale gemeenschappen groot. Acción Ecológica werkt heel nauw samen met lokale inheemse organisaties en helpt hen om hun rechten te verdedigen. Het ondersteunt hen met vorming, informatie en technische begeleiding. Samen controleren ze bijvoorbeeld voortdurend het water en de grond in de zones waar petroleumbedrijven actief zijn. Op die manier brengen ze de eventuele vervuiling op deze plaatsen in kaart, zodat de bevolking haar klachten kan funderen.

De rechten van de natuur werden verankerd in de grondwet

Rechten van de natuur

De activisten van Acción Ecológica hebben er sterk toe bijgedragen dat de rechten van de natuur opgenomen werden in de grondwet van Ecuador. Nu geven ze mee vorm aan deze rechten, door juridische acties, een ethisch tribunaal over de rechten van de natuur, enzovoort.

Poging tot sluiten

De afgelopen jaren heeft de overheid twee keer geprobeerd om de organisatie te sluiten. Elke keer slaagde Acción Ecológica erin om de poging tot sluiting te dwarsbomen. Het ondernam daarvoor juridische acties, maar kon ook rekenen op de internationale solidariteit van personen en organisaties uit de hele wereld.