1 december: Gevangenen voor Vrede 2005 focust op Eritrea

1 december is sinds jaren een internationale actiedag voor de Gevangenen voor de Vrede. De War Resisters' International (WRI), het internationale pacifistische netwerk waarbij het Forum voor Vredesactie is aangesloten, vraagt speciale aandacht voor mensen die wegens hun consequente vredeshouding in de gevangenis zijn beland. Zowel dienstweigeraars tegen verplichte militaire dienst als vredesactivisten die met geweldloze middelen protesteren tegen oorlogsvoorbereidingen komen hiervoor in aanmerking. De WRI roept iedereen op om kaartjes te sturen naar de gevangenen voor vrede.

Dit jaar staat het Oost-Afrikaanse Eritrea speciaal in de kijker. De situatie van de mensenrechten gaat er al jaren dramatisch achteruit. Een vrije pers bestaat niet meer. Iedereen die zich tegen het autoritaire regime van president Afewerki verzet, krijgt te maken met brutale repressie. Vooral jongeren die weigeren de langdurige legerdienst te vervullen en de militaire indoctrinatie te ondergaan, krijgen het bijzonder hard te verduren. Er zijn vele gevallen bekend van gevangenen die de harde omstandigheden in de strafkampen in de woestijn niet hebben overleefd. Voor vele vredelievende mensen zit er dan ook maar één mogelijk op: naar het buitenland gaan en vandaar aandacht vragen voor het lot van de Eritrese vredesgevangenen. In Duitsland hebben Abraham Gebreyesus Mehreteab en Yohannes Kidane een vereniging opgericht om Eritrese dienstweigeraars te ondersteunen.

* Achtergrondinformatie over Eritrea kunt u vinden op:
http://wri-irg.org/news/2005/eritrea-en.htm

* De volledige lijst van de 'Gevangenen voor de Vrede 2005' kunt u vinden in 'The Broken Rifle' no.68:
http://wri-irg.org/pubs/br68-en.htm

Deel dit artikel