10 jaar Wereldvoedseltop: Geen reden tot vieren

PERSBERICHT 2 NOVEMBER 2006


Brussel, 31 oktober 2006 - Op 30 en 31 oktober 2006 vond te Rome de 10de FAO Wereldvoedseltop plaats. In 1996 engageerden de wereldleiders zich om tegen 2015 het aantal mensen in de wereld dat honger lijdt, te halveren. Maar deze 10de verjaardag werd geen reden tot vieren. Wereldleiders zijn nog niet begonnen met het uitvoeren van de doelstelling van 1996. Nochtans werd deze doelstelling in 2000 onderdeel van de eerste Millenniumdoelstelling. 


 

De Verklaring van Rome over voedselzekerheid in de wereld uit 1996 vond het 'ontoelaatbaar' dat zowat 800 miljoen mensen in de wereld niet genoeg voedsel hadden. De staatshoofden beloofden 'snelle, doordachte en gecoördineerde acties' te ondernemen om het probleem aan te pakken.

Maar vandaag lijden er meer dan 850 miljoen mensen honger, becijferde het FAO-rapport over de Staat van Voedselonzekerheid in de wereld (2005). De FAO stelt vast dat het bereiken van het oorspronkelijke doel verder afligt dan 10 jaar geleden. Snelle en doordachte actie is meer dan ooit nodig. Zonder resultaten in de strijd tegen de honger wordt het ook bijzonder moeilijk om de andere Millenniumdoelstellingen te halen.

Er is genoeg voedsel beschikbaar om elke mens te voeden. En toch groeit de honger in diverse delen van de wereld. Op dit ogenblik zijn meer dan 200 miljoen mensen (1/3 van de bevolking) in Sub-Sahara Afrika ondervoed. Dat is een toename van meer dan 30 miljoen mensen sedert 1996.

De situatie in Ethiopië is hiervan een tekenend voorbeeld. De hongersnood van 1984 werd wereldwijd -terecht - als een gruwel tentoongesteld in de media. 'Toen leden 5 tot 7 miljoen Ethiopiërs honger, maar vandaag zijn dat er 11 tot 12 miljoen', zegt Bart Bode van Broederlijk Delen, die de FAO Top in Rome bijwoonde. 'Zowat de helft van de Ethiopische bevolking is ondervoed en is volledig afhankelijk van voedselhulp.'

Enkel ernstige politieke engagementen kunnen deze trend doen keren. Het FAO-actieplan legt de nadruk op duurzame plattelandsontwikkeling, gecombineerd met een efficiënt antwoord op acute voedselcrisissen. Het is dus vooral een kwestie van politieke wil om dit plan te realiseren.

 

Plattelandsontwikkeling

Plattelandsontwikkeling is cruciaal om mensen uit honger en ellende te halen. Meer dan 75% van de mensen die honger lijden, leven op het platteland en zijn afhankelijk van hun eigen opbrengsten om hun familie te voeden. Maar de financiering van plattelandsontwikkeling in Sub-Sahara Afrika daalde met 43% tussen 1990 en 2002. Vele ontwikkelingslanden besteden amper 5% van het overheidsbudget aan de verbetering van de landbouw.

De ongelijke handelsverhoudingen benadelen de ontwikkelingslanden en de mensen die honger lijden. Het vrijmaken van de handel werd lang voorgesteld als de weg naar economische groei en het uitroeien van de honger. 'De realiteit bewijst dat de liberalisering een slecht ontwikkelingsinstrument is', stelt Bart Bode. 'Het verband tussen vrijmaking van de handel en het uitroeien van de honger blijkt helemaal niet te kloppen!'

 

Voedselhulp

Voedselhulp blijft een noodzakelijk instrument bij natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen. Maar dit mag niet tot nieuwe afhankelijkheid leiden. Het financieren van de eigen voedselproductie pakt de oorzaken van het hongerprobleem aan. Deze hulpvorm is effectiever dan de liefdadige bezorging van voedselpakketten.

Broederlijk Delen steunt partners die aan armoede- en hongerbestrijding werken. Samen met hen zijn we bezorgd om het gebrek aan actie vanwege de regeringen in Noord en Zuid om het probleem ten gronde aan te pakken. Dit gebrek aan resultaten is gewoon schandalig. Daarom moeten de gemaakte beloftes onmiddellijk in daden omgezet worden. Samen met andere noord-zuidorganisaties en milieubewegingen heeft Broederlijk Delen tien eisen opgesteld om dringend aan een duurzaam landbouwbeleid te werken.


Meer info:

Karel Ceule – Persverantwoordelijke Broederlijk Delen +32 476 330 221

 

 

 


 

Deel dit artikel