11.11.11 geschokt door moord op Floribert Chebeya

floribert-chebeya

11.11.11 heeft met droefenis kennis genomen van het overlijden van de Congolese mensenrechtenactivist Floribert Chebeya, directeur van de mensenrechtenorganisatie La Voix des Sans Voix en secretaris van Renadhoc, de Congolese mensenrechtenkoepel. 11.11.11 steunde jarenlang het werk van Chebeya.

Het lichaam van Floribert Chebeya werd teruggevonden nadat hij een oproep had gekregen om het politiebureau te bezoeken. Hij stond bekend als iemand die onbevreesd vertelde wat hij te zeggen had. Hij werkte rond gevoelige dossiers en durfde het aan om wantoestanden publiek aan de kaak te stellen. Hij werd reeds verschillende malen gearresteerd, moest onderduiken en werd bedreigd.

We zijn diep geschokt door zijn overlijden. Deze gebeurtenis toont nogmaals aan hoe moeilijk de omstandigheden zijn waarin mensenrechtenactivisten in Congo moeten werken. We zien al twee jaar dat hun situatie zienderogen verslechtert. Er heerst een klimaat waarin kritische activisten en journalisten bedreigd, gearresteerd en zelfs vermoord worden.

11.11.11 eist een onderzoek naar de omstandigheden van het overlijden van de heer Chebeya, maar wijst erop dat in eerdere moordzaken op mensenrechtenactivisten vervolging van daders en opdrachtgevers uitbleef. We vragen dan ook dat België deze moord niet alleen scherp veroordeelt, maar ook om een ernstig onderzoek vraagt.

We vragen dat België systematisch meer aandacht heeft voor de mensenrechten in Congo en het huidige klimaat van straffeloosheid. De Belgische delegatie die de viering van de vijftigste verjaardag van Congo bijwoont, moet de ernst van de situatie ter sprake brengen in de dialoog met de Congolese autoriteiten. Daarnaast vragen we dat mensenrechten expliciet deel gaan uitmaken van de discussie rond goed bestuur die in het kader van de Belgische ontwikkelingshulp met Congo wordt gevoerd en waaraan het verhogen van het budget met 100 miljoen euro is verbonden.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels