2005-2015 uitgeroepen tot Water Decennium


De Verenigde Naties hebben de komende tien jaar uitgeroepen tot het internationale decennium voor actie rond ‘Water voor het Leven’.

Water is immers essentieel voor een duurzame ontwikkeling, met inbegrip van ecologische integriteit en de bestrijding van armoede en honger. Water is onontbeerlijk voor de menselijke gezondheid en welzijn.

Het decennium beoogt een grotere aandacht voor watergerelateerde onderwerpen en implementatie van waterprojecten, met blijvende aandacht voor de betrokkenheid van vrouwen en samenwerking op alle niveaus.

Ze dagen daartoe alle betrokken partijen uit hierop een gecoördineerd antwoord te geven, zodat het een decennium van daden wordt.

Het Water decennium begint op 22 maart 2005, WereldWaterDag.

Lees meer:
http://www.unesco.org/water/water_celebrations/decades/index.shtml

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel