50 gasten uit het Zuiden naar Vlaanderen

Broederlijk Delen lanceert campagne 'Het Zuiden wil groeien'

Brussel, 28 februari 2006 -- Vandaag lanceert Broederlijk Delen zijn jaarlijkse vastencampagne onder het motto 'Het Zuiden wil groeien'. Op het Muntplein in Brussel vindt daarvoor een visuele persactie plaats. In zijn campagne vraagt Broederlijk Delen aandacht voor de eigen initiatieven van groepen mensen in het Zuiden in hun strijd tegen armoede en onrecht. Dit jaar illustreert de ngo dit aan de hand van de Filippijnse bananenboeren in Sibulan.


Broederlijk Delen kiest ervoor om geen eigen projecten op te zetten maar om steun te geven aan de eigen plannen van groepen mensen in het Zuiden in hun strijd tegen armoede. De organisatie gelooft dat enkel deze aanpak blijvende resultaten geeft omdat ze rekening houdt met de lokale situatie. ‘Het is ook de enige methode die kan leiden tot echt partnerschap tussen Noord en Zuid, met een relatie gebaseerd op respect en gelijkwaardigheid,’ zegt Luc Claessens, directeur van Broederlijk Delen.

Veel van de projecten die Broederlijk Delen ondersteunt hebben te maken met de realisatie van de MDG's. Zo ook het project in Sibulan. Dexter Pascua van de partnerorganisatie Farmcoop op de Filippijnen getuigt: "De schreeuw van mensen in het Zuiden om hun armoede te verlichten, is één van de Millenniumdoelstellingen. Ons project in Sibulan wil het onrecht verhelpen waarmee de armen geconfronteerd worden. We willen de armoede zo snel mogelijk uitroeien of minstens drastisch verminderen. Broederlijk Delen steunt mensen in het Zuiden zodat ze zélf initiatieven kunnen nemen en zo uit de spiraal van armoede kunnen breken."

In het kader van de campagne komen vijftig gasten uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika binnenkort naar Vlaanderen. Deze gasten werken voor één van onze 250 projectpartners. Ze verblijven in vijftig verschillende gastgemeenschappen in Vlaanderen. Ze zullen er getuigen over hun werk, hun strijd tegen armoede en onrecht, maar ook kennis maken met het leven zoals het hier is. Deze uitwisseling tussen Noord en Zuid noemen we 'Vice Versa'.

In heel Vlaanderen komen tienduizenden vrijwilligers in actie om campagne te voeren. Ze doen dit met verschillende activiteiten: solidaire maaltijden, huis-aan-huisacties, infoavonden, debatten en muzikale evenementen. Hiermee gaan zij in tegen het heersende beeld van het zielige Zuiden dat werkloos wacht op verbetering, en roepen zij de mensen op om solidair te zijn met het Zuiden. Ook verzamelen zij de noodzakelijke fondsen opdat Broederlijk Delen de lokale initiatieven kan ondersteunen in 20 landen.

Samen met de coalitie '2015-De tijd loopt' vraagt Broederlijk Delen dat de politici die werk moeten maken van de Millenniumdoelstellingen de eigen analyses van arme gemeenschappen in het Zuiden eindelijk ernstig zouden nemen.

Voor meer inlichtingen: Karel Ceule – persverantwoordelijke Broederlijk Delen, 0476/330 221, of karel.ceule@broederlijkdelen.be.

Deel dit artikel