50 jaar kernwapens in België is genoeg


50jaar vredesactieNovember 1963 – november 2013: Vijftig jaar kernwapens in België is genoeg. Met een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid op de militaire basis van Kleine Brogel 'vieren' Bomspotters een weinig gekende verjaardag: sinds 50 jaar liggen er kernwapens op ons grondgebied. 


Een 15-tal activisten betraden samen met Bomspotters Claes, Verhofstadt en Dehaene de luchtmachtbasis omstreeks 12u30. Tegelijkertijd publiceert Vredesactie het dossier 'Kernwapens in België, vijftig jaar achterkamertjes-politiek'* dat 50 jaar politieke besluitvorming rond kernwapens op Belgisch grondgebied reconstrueert.
 

 

Een halve eeuw achterkamertjes-politiek


Uit archiefstukken in de VS blijkt dat in november 1963 de eerste kernwapens op de basis van Kleine Brogel werden gestationeerd**. Op basis van o.a. vrijgegeven notulen van de ministerraad, maakte Vredesactie een reconstructie van 50 jaar besluitvorming rond de nucleaire wapens in België. Van het buiten spel zetten van het parlement eind jaren '50 tot de recente beslissing om de kernwapens te moderniseren: de geschiedenis van kernwapens in België is er één van achterkamertjes-politiek en de afwezigheid van democratische controle.

Kernwapens zijn in strijd met het Internationaal Humanitair Recht. De Belgische Kamer en Senaat stemden resoluties die de verwijdering van de wapens van het Belgisch grondgebied vragen. De meerderheid van de bevolking wil dat de ze vertrekken. Lene Jacobs: "De regering beloofde in haar regeerakkoord werk te maken van nucleaire ontwapening. Maar tot nu toe namen onze ministers nog geen enkel serieus initiatief om hier werk van te maken. Integendeel: door in te stemmen met de modernisering ervan kiest ze ervoor om deze massavernietigingswapens beter inzetbaar te maken."

 

 

Actie van burgerlijke ongehoorzaamheid


In een opmerkelijke videoboodschap treden voormalig NAVO-secretaris-generaal Willy Claes en ex-premiers Guy Verhofstadt en Jean-Luc Dehaene de eis voor de verwijdering van de kernwapens bij. Ze stellen onomwonden: "ik vraag een België zonder kernwapens"***. Vandaag gaan Bomspotters Claes, Dehaene en Verhofstadt zelf de militaire basis van Kleine Brogel op en voegen de daad bij het woord.

Lene Jacobs: "Vijftig jaar kernwapens op ons grondgebied is veel te lang. Deze massavernietigingswapens zijn nutteloos, illegaal, gevaarlijk en duur. Wij hebben genoeg van de achterkamertjes-politiek. De Belgische regering moet de kernwapens verwijderen in plaats van in plaats van ze te moderniseren"
Meer info:


Deel dit artikel