6, 7 juli: Juridische Conferentie Kernwapens

Sinds 1996 werden alle mogelijke juridische stappen ondernomen om de NAVO-landen te dwingen het internationaal recht te respecteren en hun kernwapenpolitiek af te zweren. Nu, 10 jaar later, bekijken we welke juridische vragen nog open liggen en hoe daarmee verder te gaan.


Zijn kernwapens in strijd met het internationaal recht? Onder druk van een wereldwijde campagne van de vredesbeweging, stelden de Verenigde Naties in december 1994 deze vraag aan het hoogste rechtsorgaan ter wereld: het Internationaal gerechtshof in Den Haag.

Het Internationaal Gerechtshof sprak zich over de kwestie uit op 8 juli 1996:
".. de bedreiging met of het gebruik van kernwapens zijn in het algemeen strijdig met de regels van het internationaal recht die van toepassing zijn tijdens een gewapend conflict, en in het bijzonder met de beginselen en regels van het humanitair recht."

Daarmee kreeg het verzet tegen de kernwapens een nieuwe impuls. De uitspraak van het Internationaal gerechtshof was niet alleen een morele ondersteuning voor de anti-kernwapenbeweging maar was meteen de basis waarop nieuwe acties van burgerlijke ongehoorzaamheid werden gebouwd.

10 jaar later weigeren de NAVO-landen nog steeds zich in regel te stellen met het internationaal recht. Om te bekijken welke juridische vragen nog open liggen en hoe daarmee verder te gaan organiseert het Forum voor Vredesactie in een samenwerkingsverband met de internationale organisaties en netwerken International Association of Lawyers Against Nuclear Arms (IALANA), International Peace Bureau (IPB), International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) en Abolition 2000 een tweedaagse conferentie in het Europees Parlement in Brussel.

Op de agenda: een juridisch debat over de implicaties en de interpretatie van de Advisory Opinion met academici, beleidsmakers, NGO's en voormalig rechter van het Internationaal Gerechtshof Christopher Weeramantry. We bekijken hoe vanuit deze juridische analyse verder gewerkt kan worden op juridisch vlak en op maatschappelijk vlak. Verschillende bewegingen, waaronder de Bomspotters, stellen voor hoe zij de juridische invalshoek gebruiken in hun campagnes.

Praktisch: 6-7 juli 2006, telkens van 9u tot 17u, in het Europees Parlement. Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk, op forum@vredesactie.be of via 03 281 68 39.

Meer info en het volledige programma: http://www.bomspotting.be

Deel dit artikel