66 jaar na Hiroshima en Nagasaki: pleidooi voor een sterk Belgisch standpunt

nagasaki_atoombom
Atoombom boven Nagasaki
Op 6 augustus 1945 viel de eerste atoombom op de Japanse stad Hiroshima. Twee dagen later onderging Nagasaki hetzelfde lot. De impact van de nucleaire wapens was enorm. Beide steden werden totaal vernietigd, honderdduizenden burgers lieten onmiddellijk het leven, of stierven later ten gevolge van de radioactieve straling.

Hiroshima en Nagasaki werden een symbool van de immense vernietigingskracht van deze wapens. Gelukkig werden ze ook een voorbeeld van veerkracht en vrede. De inwoners van beide steden en overlevenden van de atoombommen spanden zich in om hun verhaal te verspreiden, zodat ze als ware ambassadeurs van vrede erkend werden. Ook komende zaterdag, 6 augustus, zullen 66 jaar na datum, wereldwijd manifestaties en wakes plaatsvinden. Deze acties zullen de bevolking van beide steden herdenken en onze leiders aanzetten om echt werk te maken van een wereld vrij van kernwapens.

Hoewel sinds Obama's speech in Praag in 2009 nucleaire ontwapening weer hoger op de politieke agenda staat, blijven concrete politieke engagementen voorlopig uit. 2010 was een cruciaal jaar voor de kernontwapening met een herzieningconferentie van het Non-Proliferatieverdrag in New York. Er werd een klein stapje gezet richting kernontwapening, maar onvoldoende voor de vredesbeweging.

20 jaar na het einde van de Koude Oorlog bevinden zich op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel nog steeds Amerikaanse kernwapens, in het kader van de NAVO-verplichtingen van ons land. Een meerderheid van de NAVO-lidstaten is intussen voorstander van de verwijdering van deze tactische kernwapens uit Europa, besluit een rapport van onze Nederlandse collega's van IKV-Pax Christi. Ook de Verenigde Staten zelf hebben hun bezwaren laten vallen omtrent het behoud van deze kernwapens in Duitsland, Nederland, Belgiƫ, Italie en Turkije.

Toch blijft de aarzeling bij de Europese leiders om een ondubbelzinnig standpunt in te nemen omtrent de verwijdering van de nucleaire wapens, zoals Duitsland dit heeft gedaan in het regeerakkoord van 2009.

Dit jaar voert men binnen de NAVO gesprekken omtrent de rol van de kernwapens in de toekomstige verdedigingsstrategie van de verdragsorganisatie. In het voorjaar van 2012 wil men tot een besluit komen. Pax Christi en de andere vredesbewegingen wensen dat onze politieke vertegenwoordigers een duidelijke positie innemen en samen met onze Europese buurlanden Duitsland en Nederland het voortouw nemen om de verwijdering van de Amerikaanse kernwapens zonder verder uitstel te realiseren.

Komende zaterdag 6 augustus 2011 zullen in verschillende steden in het land vredeswakes worden gehouden om de slachtoffers van Hiroshima en Nagasaki te herdenken. U kan ondermeer in Gent, Aalst of Bastogne terecht. U kan ook naar Leuven trekken, waar Pax Christi Leuven en de Belgische Coalitie tegen het Gebruik van Uraniumwapens van 11 tot 12u 30 de duizenden slachtoffers herdenken in een Stille Wake aan het standbeeld van Dorre de Bakker in de Diestsestraat te Leuven. Er zal ook aandacht geschonken worden aan de slachtoffers van de kernramp in Fukushima.

Een oproep van de 'Burgemeesters voor de vrede' en de vredesbewegingen, reeds onderschreven door politici uit alle Belgische politieke families, vredesbewegingen, wetenschappers en maatschappelijke organisaties, kan u hier vinden.


Pax Christi DOOR:

Deel dit artikel