8 juli: 10 jaar is genoeg, kernwapens weg!

".. de bedreiging met of het gebruik van kernwapens zijn in het algemeen strijdig met de regels van het internationaal recht die van toepassing zijn tijdens een gewapend conflict, en in het bijzonder met de beginselen en regels van het humanitair recht."
Internationaal Gerechtshof 8 juli 1996


Op 8 juli 1996 kreeg het verzet tegen de kernwapens een nieuwe impuls. De uitspraak van het Internationaal gerechtshof was niet alleen een morele ondersteuning voor de anti-kernwapenbeweging maar was meteen de basis waarop nieuwe acties van burgerlijke ongehoorzaamheid werden gebouwd. De burgerinspecteurs betreden, zonder toestemming, de plaatsen die iets te maken hebben met de kernwapenpolitiek. In België schiet de campagne Bomspotting uit de startblokken.

De kernwapens in Kleine Brogel zijn illegaal. De kernwapenstrategie van de NAVO is illegaal. Dat is duidelijk sinds de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof van 8 juli 1996. Toch liggen er nog altijd kernwapens in ons land. Op 8 juli 2006 is België tien jaar in overtreding, gebruikt de NAVO tien jaar een illegale kernwapenstrategie en weigert het gerecht al tien jaar om op te treden tegen deze oorlogsmisdaden. Op de tiende verjaardag van de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof voeren de Bomspotters tien acties op tien verschillende plaatsen die te maken hebben met de illegale NAVO-kernwapenstrategie.

10 acties op 10 plaatsen

Een greep uit de publieke afspraakplaatsen:

Antwerpen: 14u, Groenplaats, fietstocht naar en symbolische sluiting van de militaire installatie in de Antwerpse haven die zorgt voor de kerosinebevoorrading van de militaire basis in Kleine Brogel. Het is een onderdeel van het CEPS-pijpleidingennetwerk (zie ook Leuven).
info: roel@vredesactie.be, 0499 213 212

Brussel: 11u, Kunstberg (naast het Centraal Station), ludieke acties aan de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie, de plaatsen waar de toestemming gegeven wordt voor de aanwezigheid van illegale kernwapens in ons land. Het Belgische parlement keurde een resolutie goed waarin de terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens uit Europa wordt gevraagd. Het ontbreekt onze regering aan politieke moed om dat binnen de NAVO hard te maken.
info: kris.cuppens@chello.be, 02 245 23 56

Leuven: 14u, stadhuis Leuven, ludieke optocht naar en symbolische sluiting van kazerne Tarweschoof. In deze kazerne bevindt zich het coördinatiecentrum van het CEPS-pijpleidingennetwerk. Via dit netwerk wordt kerosine aangevoerd voor de militaire basissen in Klein Brogel, Volkel (NL), Büchel (D) en Ramstein (D). Allemaal plaatsen waar kernwapens gestationeerd zijn.
info: lieve@vredesactie.be, 016 48 09 91

Kleine Brogel: 13u, CC Poorthuis Peer, lokale burgerinspectie van de militaire basis van Kleine Brogel. Hier liggen NAVO-kernwapens opgeslagen en hebben Belgische piloten de taak om ze in oorlogstijd in te zetten.
info: sarabaptist@yahoo.co.uk, 011 251 279

Gent: 10u, GEC (over Sint-Pietersstation), burgerinspectie en ludieke actie aan de NAVO in Brussel. Hier worden de beslissingen over de NAVO-kernwapenpolitiek genomen. Van nu tot in 2008 herziet de NAVO haar militaire strategie. Ook de kernwapens worden besproken. Dat mag niet in stilte door NAVO-diplomaten afgehandeld worden. Dan zal er van ontwapening geen sprake zijn. Tijd om de druk op te voeren.
info: stefcolpaert@hotmail.com, 0474 684 742

Luik: 13u, ingang van het Parc Astrid, ludieke actie bij het militair radarcentrum van Glons. Wanneer de NAVO beslist kernwapens in te zetten en een piloot stijgt op in Kleine Brogel, dan verzorgt het radarcentrum in Glons de vluchtleiding.
info: sobrann@no-log.org, 0498 11 71 80

Mons/Bergen: 13u, Place de Maisières in Maisières (langs de grote baan naar SHAPE): symbolische sluiting van SHAPE en ludieke optocht. Op het militaire NAVO-hoofdkwartier SHAPE gebeurt het management van de NAVO- kernwapenpolitiek. Via deze militaire installatie worden de bevelen voor het inzetten van de kernwapens doorgegeven.
info: a.pitzus@tiscali.be, 0474 61 93 69

www.bomspotting.be

Deel dit artikel