Aardappelactivisten voor het hof van beroep

Op 28 oktober verschenen de elf beklaagden in het 'aardappelproces' opnieuw voor het hof van beroep in Gent. Het hof heeft nu de kans om de vergissing van de correctionele rechtsbank van Dendermonde recht te zetten. Actievoerders zijn immers geen criminele bende. De rechter spreekt zich uit op 23 december.

Tijdens een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid op een proefveld in Wetteren in 2011 werden enkele gemanipuleerde aardappelplanten uitgetrokken en vervangen door biologische. Elf deelnemers aan de actie werden door de rechtbank van Dendermonde veroordeeld wegens bendevorming.

aardappel10
Foto: Joe Lampasa

De actievoeders gingen tegen die uitspraak in beroep. Honderden mensen staken hen een hart onder de riem op een kleurrijke bijeenkomst op de Kouter. Tientallen sympathisanten volgden de pleidooien in de rechtszaal. De rechter stond toe dat videofragmenten van de actie werden vertoond die de geweldloze intenties van de actievoerders illustreerden, maar weigerde getuigen te horen, die nochtans cruciale argumenten naar voren wilden brengen om de verdediging van de beklaagden te ondersteunen.

De rechtbank spreekt zich uit op 23 december. Als het hof van beroep de veroordeling omwille van bendevorming niet teniet doet, schept het een ernstig precedent: iedereen die acties van burgerlijke ongehoorzaamheid organiseert, of er op één of andere manier bij betrokken is, riskeert dan vervolging en veroordeling als lid van een criminele bende.

Ook justitiewatcher en ere-vrederechter Jan Nolf, die de zitting bijwoonde, is bezorgd: "Juristen kijken vooral uit naar het antwoord van het hof op de tenlastelegging 'bendevorming'. In het vooruitzicht van een hete herfst en warme winter onder de nieuwe regering, zullen ook vakbonden dat arrest met belangstelling lezen."

Wetswijziging beschermt politieke actiegroepen

Volgens Vredesactie moet de interpretatie van het misdrijf 'bendevorming' worden ingeperkt zodat het niet langer kan worden toegepast op politieke actiegroepen die opkomen voor het algemeen belang. We schreven een voorstel tot wetswijzing dat Artikel 322 van het Strafwetboek aanvult met een paragraaf waardoor een "vereniging waarvan het feitelijke oogmerk uitsluitend politiek, vakorganisatorisch, menslievend, levensbeschouwelijk of godsdienstig is of die uitsluitend elk ander rechtmatig oogmerk nastreeft" niet als bende kan worden beschouwd.

Uit vrees voor politiek misbruik voorzag de wetgever die inperking al wat het lidmaatschap van criminele en terroristische organisaties betreft. De nieuwe wetswijziging trekt die bescherming door voor het misdrijf 'bendevorming'.

In een opiniestuk in De Standaard schreven juristen Eva Brems (UGent), Paul De Hert (VUB), Serge Gutwirth (VUB),  Patrick Humblet (UGent) en Dirk Voorhoof (UGent) dat zo'n wetswijziging noodzakelijk is "om juridische ontsporingen zoals die van de correctionele rechtbank van Dendermonde te voorkomen. Actievoerders behandelen als criminelen is een democratie onwaardig. Het misdrijf 'bendevorming' bestaat om zwaar banditisme aan te pakken. Maar het wordt gebruikt om politieke actiegroepen te criminaliseren. "

Kamerleden Stefaan Van Hecke (Groen) en Zakia Khattabi (Ecolo) dienden het wetsvoorstel in. Het is afwachten of het van de andere politieke partijen voldoende steun krijgt.
Vredesactie DOOR:

Deel dit artikel