Aardappelboeren in Andes halen meer uit hun land

De aardappel doet het goed in het Andesgebergte. Ook de aardappelorganisaties worden steeds sterker. In Ecuador en Peru helpen zij arme landbouwfamilies een betere productie te halen uit hun aardappelteelt.

Trias werkt sinds 2008 samen met de Ecuadoriaanse Conpapa, een provinciale organisatie van aardappelboeren. Ze richt zich op boeren die aardappelen niet alleen voor zelfvoorziening, maar ook voor de markt produceren. Conpapa heeft nationaal ongeveer 750 leden. Het ledenaantal in de regio Chimborazo, waar Trias actief is, is het afgelopen jaar van 200 naar 260 leden gegroeid, waaronder maar liefst 111 vrouwen zijn.

Ondanks dit relatief kleine ledenaantal, is Conpapa een bekend begrip in Ecuador. Conpapa maakt deel uit van 'de Nationale Aardappeltafel'. Daardoor vraagt iedereen in Ecuador die iets met aardappelen te maken heeft advies aan Conpapa, alvorens actie te ondernemen. Sven Debuysscher, Trias-adviseur productieketens en vermarkting in Ecuador, is trots op de ontwikkeling die Conpapa is doorgegaan. "De organisatie gaat erop vooruit en wordt steeds zelfstandiger. Ze beseft dat zij de belangrijkste speler is in haar eigen ontwikkeling."

De aardappelboeren van Conpapa verkopen samen hun oogst en zoeken naar stabiele markten voor hun aardappelen. Daarnaast werkt Conpapa onder andere rond de verwerking van aardappelen en pootgoedvermeerdering. "Door optimalisatie van de teeltmethode, waarbij zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van vervuilende producten en zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van organische meststoffen, halen boeren meer uit hun land. Zo is de productieopbrengst de afgelopen jaren van zes ton per hectare naar vijftien ton per hectare gestegen", getuigt Debuysscher.

Voor de verkoop van de oogst zijn de boeren afhankelijk van de schommelende marktprijzen. "Om minder van de marktprijzen afhankelijk te zijn en de leden een betere prijs te betalen, is Conpapa van plan om een opslagloods te bouwen. Het land waarop de loods moet komen is al aangeschaft en steun vanuit het ministerie van landbouw is toegezegd", vertelt Debuysscher. "Helaas lopen projecten vaak vertraging op door continue verandering binnen de overheidsorganen waarmee Conpapa samenwerkt."

In Peru zijn de aardappelkwekers lid van een gelijkaardige vereniging: Condepapa. Deze vereniging is nog geen rechtstreekse partner van Trias, maar wordt begeleid door Trias-partnerorganisaties Centro Adea en CAPAC. Zij begeleiden Condepapa rond hun strategisch en managementplan. Verder wordt er gewerkt aan toegang tot de lokale markt in Andahuyallas. De meeste aardappelsoorten worden naar de markt van Lima gebracht, terwijl lokale markttoegang voor de boeren veel voordeliger is. Dit betekent namelijk minder verlies door vervoersschade en minder vervoerskosten.

In de toekomst is het de bedoeling dat Condepapa rechtstreeks steun van Trias krijgt, om zo ook de aardappelteelt en -verkoop in Peru te optimaliseren.

www.triasngo.be
Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel