Actie tegen folteringen 25 juni 10u. aan de beurs

Slachtoffers van folteringen uit Togo, Tsjetsjenië en Tibet getuigen over hun eigen ervaringen, pijnlijke en gruwelijke feiten die hen hebben genoodzaakt hun land te verlaten en elders bescherming te zoeken.

U kan hen horen. Zij willen niet zwijgen over wat hen werd aangedaan.


SLACHTOFFERS GETUIGEN OVER FOLTERINGEN

 

 

Slachtoffers van folteringen uit Togo, Tsjetsjenië en Tibet getuigen over hun eigen ervaringen, pijnlijke en gruwelijke feiten die hen hebben genoodzaakt hun land te verlaten en elders bescherming te zoeken.

U kan hen horen. Zij willen niet zwijgen over wat hen werd aangedaan.

 

Ondanks het feit dat er een hele reeks conventies en verdragen bestaan over het indijken van folteren, ziet men in de recente Westerse geschiedenis martelen terugkomen als gerechtvaardigd middel om druk uit te oefenen op bepaalde groepen en mensen.

In het kader van de strijd tegen het terrorisme wordt een aantal rechten van de mens en bijhorende beschermingsmechanismen uitgeschakeld onder het voorwendsel van meer veiligheid. Nochtans heeft de geschiedenis bewezen dat martelen nog nooit heeft geleid tot oplossingen, tot vrede of tot waarheid.

Zo worden vandaag nieuwe wetten gestemd in verschillende landen, ook in het Westen, die bestaande conventies over het uitsluiten van folteren afzwakken.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat slachtoffers van martelingen voor de rest van hun leven getekend zijn: zij zijn gekwetst in de fundamenten van hun zijn.

ACAT Vlaanderen en Pax Christi Vlaanderen protesteren met klem tegen het toepassen van folteren. Wij ijveren voor de volledige afschaffing van martelen of andere vormen van mishandeling als "legale" schending van de rechten op leven, waardigheid, privacy en gezondheid.

De getuigenissen worden ondersteund door tromgeroffel en Tibetaanse bergzang.

 

Waar: De Beurs, Anspachlaan, Brussel van 10u tot 12u

Informatie: Annemarie Gielen, 0486/966.995

Deel dit artikel