Actieplatform Palestina: "Sloop de muur en stop de bezetting."

Vorige donderdag gaf het Actieplatform Palestina (APP) in de Gentse Vooruit het startschot voor hun nieuwe campagne. Onder de noemer 'Gebruik je hoofd tegen de muur' zal het APP de Belgische regering aan de mouw trekken. Het Actieplatform wil dat onze politici maatregelen nemen opdat Israël het advies van het Internationaal Gerechtshof zou respecteren en de muur zou afbreken. We belden hierover met Ilse Fannes, campagneverantwoordelijke van het APP:


“Het is een campagne tegen de muur die Israël in de Bezette Gebieden bouwt. Het gaat echter niet enkel om die muur: de muur is een symbool van de Israëlische bezetting. De essentie van deze campagne is dezelfde als de vorige: sloop de muur en stop de bezetting. Dat is immers ook de vraag van de Palestijnen: dat de bezetting stopt en dat ze in vrijheid kunnen leven.”

-- Wat houdt jullie campagne concreet in?

“We zullen een jaar lang mensenhoofden fotograferen. Hoofden van mensen die het eens zijn met onze politieke eisen en op die manier hun protest tegen de Israëlische bezetting en de muur willen uitdrukken. Die foto's - we mikken op 10.000 - moeten onze eisen ondersteunen en kracht bij zetten. Met die eisen, waaronder de vraag om een politieke sanctie tegen Israël, stappen we dan naar de Belgische regering.”

-- Waarom deze manier van campagne voeren?

“Het is een actie die opvalt en veel mogelijkheden biedt. Ze kan overal plaatsvinden. Uiteraard speelt ook het visuele aspect ook een grote rol. Stel je voor: op het einde van onze campagne hebben we een muur van protest met 10.000 mensen erop. Dat wordt volgens mij wel een sterk symbolisch moment.”

-- Kadert jullie campagne in de internationale actie tegen de muur?

“Hoewel er natuurlijk overeenkomsten zijn met de internationale campagne, is dat niet onze voornaamste bedoeling. Maar het protest tegen de muur leeft wel degelijk in verschillende Europese landen. We hopen dan ook dat onze campagne mensen elders inspireert en aanzet tot actie.

Momenteel voeren activisten ook een internationale discussie over welke eisen we naar voren moeten schuiven. Sommigen willen de nadruk leggen op economische sancties, iets wat wij met het APP bijvoorbeeld niet onderschrijven.”

-- Zijn mensen volgens jou op de hoogte van het bestaan van de muur en van de gevolgen ervan voor de Palestijnen?

“Ook al komt de muur vaak in de media, veel mensen zijn zich niet bewust van de systematiek die er achter de Israëlische politiek schuilgaat. Met deze campagne willen we het probleem dan ook bij meer mensen bekend maken, om ruimer te gaan dan alleen het clubje van overtuigden. Het is immers belangijk dat je weet waarom je je laat fotograferen tijdens onze campagne, zodat je met overtuiging op de foto kan.

Ik geloof dat we met het APP de taak hebben om de gevolgen van de muur en de bezettingspolitiek voor de Palestijnen uit te leggen aan mensen hier. Denk maar aan het waterprobleem, of de scheningen van mensenrechten die gepaard gaan met de bouw van de muur.”

-- Jullie willen ook dat de Belgische regering maatregelen treft om de VN-resolutie uit te voeren, de resolutie die stelt dat de muur illegaal is?

“De regering-Verhofstadt schaarde zich achter het advies van het Internationaal Gerechtshof en de resolutie van de VN, namelijk dat de bouw van de muur moet stoppen en de reeds gebouwde delen moeten worden afgebroken. Onze regering beloofde stappen te ondernemen om dat advies concreet te maken, maar dat blijft voorlopig bij woorden.

Maar we blijven werken om het thema van de Israëlische bezetting in de politieke actualiteit te houden. Ook als signaal naar Israël zou die politieke aandacht kunnen tellen. De Israëlische auteur Michel Warschawski zei het nog op onze persconferentie afgelopen donderdag: 'Er is niet veel nodig om de Israëlische regering ongerust te maken'.”

[meer info over de APP-campagne vind je binnenkort op www.jehoofdtegendemuur.be]

Deel dit artikel