Actoren ontwikkelingssamenwerking denken na over toekomst

De vierde 'stakeholders meeting' van de Belgische ontwikkelingssamenwerking belichtte in Brussel de nieuwe rol van de privésector. Piet Vanthemsche had het tijdens de bijeenkomst over boerenorganisaties in Noord en Zuid.

De stakholdersmeeting bracht op 4 mei alle beleidsmakers, publieke actoren, de burgermaatschappij, politici en academici samen om na te denken over heden en toekomst van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Algemeen gezien is de economische en sociale situatie van de wereldwijde bevolking sterk verbeterd. Jammer genoeg hebben niet alle regio's en bevolkingsgroepen van die positieve tendens kunnen genieten. Er bestaat ook geen garantie dat die vooruitgang definitief is.

Daarom blijven de actoren binnen de ontwikkelingssamenwerking nadenken over hun rol binnen een snel evoluerende wereld. Er is nood aan aanpassing, meer samenwerking en meer en duidelijkere bewijzen van de impact op het leven van kansarme mensen.

Specifiek voor deze bijeenkomst stond de rol van de privésector in ontwikkelingssamenwerking centraal. Er wordt verwacht dat het belang van die sector zal toenemen in de komende jaren.

Maar ook landbouw blijft een bijzonder belangrijk thema. Piet Vanthemsche, voorzitter van Boerenbond en AgriCord (waar Trias uitvoerende 'agri-agency' van is), gaf een presentatie tijdens deze bijeenkomst. Hij had het over de belangrijke rol van boeren en boerenorganisaties in het Zuiden, maar ook in de relatie met partnerorganisaties in het Noorden.

Trias hecht veel belang aan sterke boerenorganisaties in het Zuiden. Zij moeten de belangen van de arme boeren verdedigen en hen ook kunnen ondersteunen in hun landbouwproductie. Op die manier moeten miljoenen mensen van zelfvoorzieningslandbouw een welvarende inkomstenbron kunnen maken.

Tijdens de bijeenkomst werd ook duidelijk dat België in 2010 minder van zijn bruto binnenlands product zal uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking dan in 2011. Dat schat Olivier Chastel, de ontslagnemende Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking. Wel wil hij meer transparantie over wat met het geld gebeurt. Hij beloofde daarom dat iedereen vanaf volgende week via het internet tot in de details zal kunnen volgen waar het geld naartoe gaat.


Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel