AgriCongo roept hulp in van Magnette en Reynders

Boerenleiders uit alle regio's van Congo maken zich zorgen over de reglementering van het grondbezit. Dat blijkt uit workshops die Trias samen met negen Belgische partners momenteel organiseert. Deze coalitie heeft op 11 september een brief gericht aan de federale ministers Magnette en Reynders met de vraag om in Congo een debat rond de grondproblematiek te stimuleren.

Eind vorig jaar bekrachtigde de Congolese president Joseph Kabila de eerste kaderwet voor landbouw. Voor het eerst waren vertegenwoordigers van familiale boeren er in geslaagd om tijdens de totstandkoming van die wet hun belangen kenbaar te maken tot in het parlement. Toch zijn de boerenleiders niet onverdeeld gelukkig over de wettekst.

Dat de kaderwet geen oplossing biedt voor de heersende rechtsonzekerheid met betrekking tot het grondbezit, wordt als een grote tekortkoming aanzien. In de praktijk blijkt immers dat de juridische onzekerheid in veel gevallen tot conflicten en zelfs oorlogstoestanden leidt. Waarbij de familiale boeren steevast aan het kortste eindje trekken.

Een bijkomende doorn in het oog van de boeren is dat buitenlandse investeerders, vooral van Belgische origine, een lobbycampagne opgestart hebben om de aankoop van landbouwgrond in Congo te vergemakkelijken. Naar eigen zeggen zijn de boerenleiders niet gekant tegen landbouwinvesteringen, maar uit ervaring weten ze dat zogezegde investeerders enkel uit zijn op speculatief grondbezit. Stille getuigen hiervan zijn de talloze verwaarloosde plantages.

AgriCongo, een samenwerkingsverband van Belgische ontwikkelingsorganisaties waar Trias deel van uitmaakt, vraagt aan de federale regering om een overlegronde met de Congolese overheid en alle betrokken partijen aan te moedigen. Op die manier kunnen alle onduidelijkheden in verband met de grondproblematiek uitgeklaard worden.

AgriCongo wil ook dat vertegenwoordigers van de familiale boeren betrokken worden bij het uitschrijven van de nodige uitvoeringsbesluiten bij de kaderwet. En bij andere hervormingen die raken aan de boerenbelangen, moet de landbouwsector eveneens geconsulteerd worden, luidt het. AgriCongo wijst er op dat haar standpunten volledig in lijn zijn met de federale strategienota over landbouw en voedselzekerheid.


www.triasngo.be

 

Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel