Ambitieus plan voor distributiecentrum in Filipijnse hoofdstad

In de Filipijnen raken veel boeren hun oogst niet aan de straatstenen kwijt. Trias helpt hen bij de uitbouw van een distributiecentrum dat stad en platteland verbindt in Manilla.

filipijnenboeren

Aan natuurlijke rijkdommen is er geen gebrek in de Filipijnen. Toch hebben veel boeren nauwelijks toegang tot landbouwgrond. Dikwijls worden ze verstoten naar de minst vruchtbare percelen, waar ze het moeten stellen met weinig of geen voorlichting, krediet en technische hulpmiddelen. Het gevolg is dat één boer op de drie in de Filipijnen onder de armoedegrens leeft.

Familiale landbouw miskend

Trias Filipijnen professionaliseert de dienstverlening van diverse boerenorganisaties, zodat hun leden kansen krijgen om hun productieniveau te verhogen. Uiteraard kunnen de gezinsinkomens van de boeren alleen stijgen als ze hun oogst kwijtraken op rendabele afzetmarkten. En ook daar knelt het schoentje in de Filipijnen, een land dat bestaat uit 7.000 eilanden en waar stad en platteland gescheiden werelden zijn.

Neem bijvoorbeeld rijst, het belangrijkste gewas in de Filipijnen. Door de lage competitiviteit van de lokale boeren en een gebrek aan efficiënte distributiekanalen betalen de consumenten voor hun rijst meer dan het dubbele in vergelijking met landen als Thailand en Vietnam. De regering kiest voor de gemakkelijkste oplossing: een verhoging van de rijstinvoer uit andere landen. Een goeie zaak voor de stedelijke rijstconsumenten, maar een zoveelste klap voor de gemarginaliseerde boeren op het platteland.

Ambitieus plan

Trias ijvert voor een meer duurzame oplossing voor de voedselonzekerheid in de Filipijnen: de bouw van een distribuitiecentrum in Manilla. 'Zo kunnen we een handelsplatform creëren voor de tienduizenden boeren en handelaars die aangesloten zijn bij de boeren- en ondernemersverenigingen die we ondersteunen', zegt Elvie Gayosa (zie foto), medewerker van Trias Filipijnen.

Om dit ambitieus plan te realiseren, werkt Trias nauw samen met SDCC, een kredietcoöperatie met 19.000 leden die over een breed netwerk beschikt. 'Momenteel helpen we hen met de risicoanalyse voor dit project. Daarna zullen we afspraken maken met andere coöperaties en de producten selecteren die in het distributiecentrum verhandeld worden.'

Betrouwbare partner

Gayosa hoopt dat het handelsplatform binnen de vijf jaar operationeel is. 'Met SDCC hebben we een betrouwbare partner, die uitsluitend focust op de belangen van de familiale boeren en kleine ondernemers, van binnen en buiten Manilla. Ik heb er vertrouwen in dat het project de inkomens van zowel boeren als handelaars kan opkrikken, en dat ook de consumenten er hun voordeel mee zullen doen.'

De San Dionisio Credit Cooperation (SDCC) biedt vooral financiële diensten aan. De klassieke banken beschouwen de meeste leden niet als kredietwaardig. Als gemeenschapsbank verstrekt SDCC wél leningen aan aan kwetsbare boeren en handelaars. In 2017 spaarden de leden samen een bedrag bij elkaar van 22.000 euro.

Financiële steun

De samenwerking tussen Trias en SDCC wordt ondersteund door de provincie Vlaams-Brabant, WeEffect en de Belgische overheid.

Steun samen met Trias familiale melkveehouders in de Filipijnen

Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel