Andes: groeipijnen

geschreven door: Gilberto Pauwels
 
Het wordt een natte zomer op de hoogvlakte, voorspelt men. We kregen alvast reeds bewolking en de eerste regens.
 
1. "De grondwetvernieuwing zal in de komende weken tot toenemende spanningen leiden", schreven we een paar maanden geleden. We zijn nu zover. Ze werd zelfs voor een maand opgeschort om gewelddadige confrontaties te vermijden. Er staat veel op het spel. Het gaat immers om een staatshervorming op basis van "gemeenschappen", zoals we die in België en Canada hebben gekend... en kennen. En aanzien, macht en inkomsten inleveren, doet men meestal niet goedschiks. Precies daarom worden in de ogenschijnlijk onwrikbare volksverbondenheid wiggen gedreven, op korte, middellange en lange termijn.
 
2. Op korte termijn heeft de oppositie de kans gezien om verdeeldheid te zaaien onder de regio’s. De hoofdstad van Bolivia is Sucre, maar daar is alleen de rechterlijke macht gehuisvest. De wetgevende en uitvoerende macht zijn in La Paz gevestigd. Hierover werd in 1899 een federale burgeroorlog gestreden. Dit oude probleem heeft men nu opnieuw aangewakkerd en, gestuwd door het Oosten van het land, komt men in Sucre op straat met de eis administratief ten volle hoofdstad te worden. Gisteren had echter ook in Sucre een Sociale Top plaats van etnische en volksorganisaties die willen vermijden dat men met dit specifieke probleem de grondwetherziening zou boycotten.Men heeft nu een maand de tijd om op nationaal vlak tot een overeenkomst te komen...
 
3. Op middellange termijn denkt men echter nu reeds aan de komende verkiezingen, na de goedkeuring van een nieuwe grondwet of op het einde van de ambtstermijn van Evo Morales. Mag hij zich dan opnieuw verkiesbaar stellen? Ook dit is een twistpunt voor de Grondwetgevende Vergadering. Het ligt in de verwachtingen dat de volgende verkiezingen een "strijd tussen Indios" zal worden; daar kan men nog moeilijk om heen. Links en rechts van Evo staan kandidaten te drummen of worden naar voren geschoven. Iemand die opnieuw van zich laat horen bijvoorbeeld, ter rechterzijde, is Victor Hugo Cárdenas, gewezen vice-president in de eerste regering van Sánchez de Lozada (MNR).
 
4. Hier en daar, af en toe, wordt gedreigd met, of gewaarschuwd tegen een burgeroorlog of een staatsgreep. Daarmee wil men dan meestal op internationaal vlak het imago van de regering van Evo schade toebrengen ofwel, anderzijds, de rangen sluiten ten aanzien van een al dan niet vermeend (inter)nationaal complot.
 
5. Intussen gaat het werk op CEPA (Centrum voor Ecologie en Andesvolkeren), een partnerorganisatie van Broederlijk Delen,  gewoon verder. Het valt me op dat we de laatste tijd eigenlijk niks meer op eigen houtje doen. Ik heb nog nooit meer overeenkomsten getekend dan de jongste weken, met etnisch-culturele en volksorganisaties, lokale of regionale besturen, onderwijsinstellingen, nationale netwerken,... Dertig afgestudeerden volgen cursussen voor een extra diploma  "interculturaliteit en duurzame ontwikkeling" dankzij een overeenkomst van CEPA met de universiteit en met een beurs van de Belgische ambassade. Vrijwel dagelijks zijn er contacten met de prefectuur en ministeries over milieuproblemen (ja, ook nog steeds met de goudmijnen van Inti Raymi en het chemisch bedrijf SAMCO).
Floor en Nike, van de universiteit van Gent (eco-chemie) gaan elke dag grondmonsters verzamelen en Johan (die in Leuven studeerde) vergaart archeologische gegevens. Nike en Floor brachten een nacht door in de auto, "plantado" (vastgereden) in de pampa, terwijl Johan met Veerle (ook een vrijwilligerster van Broederlijk Delen, maar dan in het Norte de Potosí), op de sneeuwtop stonden van de Sajama-berg (6.572 m). Vlamingen in de kou.
Don Angel is aan het zaaien en planten in Chuzekery; Don Germán plant vuilnisbakken in de straten van Orinoca, Andamarca en Machacamarca. We blijven geloven in boeken; er werden heel wat nieuwe ingeschreven in de bibliotheek. Maar meteen zorgt Alicia er toch ook voor dat onze aanwezigheid op het www-net, intenser wordt.
 
Alles wordt anders, en toch...niks nieuws onder de zon. Het wordt weer eens lente.
Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel