Belgen willen geen nieuwe gevechtsvliegtuigen

vredesactie geen gevechtsvliegtuigen

Een platform van meer dan honderd organisaties waaronder Broederlijk Delen, Beweging.net, Vlaams ABVV, KVLV vrouwen met vaart, Oxfam België, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Greenpeace België, LBC-NVK... uiten vandaag hun bezorgdheid aan de regeringsonderhandelaars omtrent de mogelijke plannen voor de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen.
Een delegatie ging langs in de Wetstraat met de vraag om gehoord te worden. "Wij zijn zeer verontrust dat onze overheid toekomstige regeringen zal opzadelen met een beslissing over een miljardenuitgave voor de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen. Een studie van de UA toont aan dat de Belgische bevolking geen nieuwe 'jet fighters' wil. Gevechtsvliegtuigen zijn de slechtst mogelijke investering als we echt een bijdrage willen leveren tot vrede en stabiliteit. " aldus Roel Stynen van het Platform Geen gevechtsvliegtuigen.


Schatkist heeft geen miljarden euro op overschot


De aankoop van de nieuwe 'jet fighters' kan gemakkelijk tot 6 miljard euro oplopen, een bedrag dat niet ter beschikking is. Volgens de gouverneur van de Nationale Bank moet België de komende vier jaar nog 14 miljard euro besparingen realiseren, vooral op de overheidsuitgaven. De overheid noopt ieder van ons de broekriem aan te trekken. Hoge militaire uitgaven zijn bijgevolg onverantwoord. Prioriteit voor de nieuwe regering is werk maken van een duurzaam beleid op vlak van economie, klimaat en milieu, gezondheidszorg en sociale zekerheid.

Militaire missies brachten geen vrede en stabiliteit


In de strategische concepten van de NAVO, de Europese Unie en België zijn de meeste dreigingen, zoals onzekere energietoevoer, de ongelijke verdeling van de welvaart, de gevolgen van de klimaatswijziging, waterschaarste enz. niet-militair van aard. Een militair antwoord is weinig zinvol, onproductief en zelfs gevaarlijk. De militaire interventies in verschillende delen van de wereld hebben niet gezorgd voor meer vrede en stabiliteit. Integendeel. De situatie in bijv. Afghanistan en Libië is uiterst zorgwekkend. Er is dringend nood aan een andere kijk op conflicthantering en vredeshandhaving, want de gekende militaire recepten werken niet. Gevechtsvliegtuigen zijn de slechtst mogelijke investering als we echt een bijdrage willen leveren tot vrede en stabiliteit.

Belgen willen geen nieuwe gevechtsvliegtuigen


Er bestaat geen maatschappelijk draagvlak om miljarden te investeren in nieuwe gevechtsvliegtuigen. Volgens een enquête van de UA is slechts 25% van de Belgen daarvoor gewonnen. Dat is een duidelijke boodschap aan de nieuwe regering.


Publiek en democratisch debat


De aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen vereist een open debat over zowel de rol en toekomst van het Belgisch leger als over welke investeringen prioritair zijn om te kunnen bijdragen aan een duurzame vrede in een veilige wereld. Deze vraag naar een publiek debat wordt ondersteund door het advies van het Vlaams Vredesinstituut van 16 juni ll.


Meer info:
Fotos:

Een initiatief van CNAPD, Pax Christi Vlaanderen, Vrede en Vredesactie

Deel dit artikel