België ontzegt toegang aan Filipijns parlementslid

Bij zijn aankomst in Zaventem op  vrijdag 4 mei kreeg het Filipijns parlementslid, en tevens senior analyst van 11.11.11-partner Focus on the Global South, Walden Bello te horen dat hij België niet binnen mocht. Nadat hij reeds meerdere malen andere Shengen-landen heeft kunnen bezoeken met zijn Filipijns diplomatiek paspoort, blijkt België één van de landen te zijn met een uitzondering hierop.

Bello-waldenGezien zijn status van parlementslid en met de officiële uitnodiging op zak om te spreken op een door TNI (Trannational Institute) en CEO (Corporate Europe Conservatory) georganiseerde Conferentie over 'De EU in crisis' was de grenspolitie bereid om bij Binnenlandse Zaken alsnog een visum aan te vragen. Na 3 uur wachten kreeg hij  uiteindelijk te horen de het ministerie deze last minute visumaanvraag verwierp.

"Ik ben zwaar ontgoocheld over de beslissing van de Belgische regering. De grenspolitie gaf zelf toe dat de Belgische uitzondering voor heel wat verwarring leidt bij de houders van een diplomatiek paspoort. En verder was mijn doel van het bezoek heel duidelijk en kort want ik geef momenteel een cursus aan de Universiteit van New York.

Het is eveneens een blijk van weinig respect tegenover mijn status van parlementslid, en een sneer naar de Filipijnse ambassade in België die eveneens een verzoek tot spoedvisum had aangevraagd. Ik zal het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Manilla aansporen om tot een bilateraal verdrag te komen met België om dergelijke incidenten in de toekomst te vermijden. Ik zal er bij de Belgische vertegenwoordigers tevens voor pleiten om dergelijke restricties af te bouwen, en de Shengen regels 100% toe te passen. Het is belangrijk dat zowel België als de Filipijnen verder werken aan een vrij verkeer van personen in beide richtingen."

Toen wij bij 11.11.11 via de organisatoren op de hoogte werden gebracht van de visumweigering hebben wij allerlei instanties op Buitenlandse Zaken en Vreemdelingenzaken gecontacteerd, maar zonder succes. We kregen telkens hetzelfde antwoord: "De regels zijn voor iedereen dezelfde, zonder geldig visum komt men hier niet binnen."  

Het is triest te moeten vaststellen dat onze overheid als een van de weinige Schengenlanden geen rekening houdt met het diplomatieke statuut van mensen die België om professionele redenen willen bezoeken.


11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel