België stemt in met basisprincipes Financiële Transactietaks en nieuwe deadline voor Europees akkoord

Maandagavond zaten de Ministers van Financiën van 10 Europese lidstaten opnieuw samen over de Financiële Transactietaks. Tot een finaal akkoord kwam het nog niet  maar er is een belangrijke stap gezet op weg naar een definitieve beslissing. Opvallend en positief is dat België op het laatste moment een aantal oude reserves heeft laten varen.

Tegen de achtergrond van de regeringsonderhandelingen over de begroting, zaten de Ministers van Financiën van 10 Europese lidstaten in de marge van de Eurogroep in Brussel maandagavond opnieuw samen over de Financiële Transactietaks.

De FTT voorziet in een kleine heffing op transacties in financiële producten (0.1% voor aandelen en obligaties, 0.01% voor derivaten) en heeft de stabilisering van het financiële systeem als voornaamste doel.

Na een voorstel van de Europese Commissie in 2011, stapten 10 lidstaten in een versterkte samenwerking om een gezamenlijke FTT op te zetten. Na 5 jaar onderhandelen de deelnemende landen nog steeds over een akkoord over de praktische uitwerking van de taks.

Tot een finaal akkoord kwam het maandagavond nog niet, maar er is een belangrijke stap gezet op weg naar een definitieve beslissing over de tekst.

Op tafel lagen de basisprincipes ('core engine') met betrekking tot de reikwijdte van de taks. Over die basisprincipes – concreet het soort transacties die onder de taks zullen vallen - bestaat nu een akkoord.

Opvallend en positief is dat België op het laatste moment een aantal oude reserves heeft laten varen. Tijdens de gesprekken in juni bleef minister Van Overtveldt nog hameren op de mogelijke negatieve impact van de taks op de kosten van de Belgische publieke schuld. Die starre houding stond eerder een akkoord in de weg.

In de aanloop naar de vergadering van afgelopen maandag klonk het dat België zich 'constructief zou opstellen'. Deze constructieve opstelling heeft nu een akkoord mogelijk gemaakt waarmee de Europese Commissie aan de slag kan om concrete voorstellen voor de taks uit te werken.

Dat betekent echter niet dat alle struikelblokken van de baan zijn. Zo maakt de minister - die zich op de vergadering had laten vervangen - zich nog zorgen over de impact op pensioenfondsen. Dat issue ligt de volgende weken en maanden op tafel.

In december stelt zich dus een nieuwe deadline voor de onderhandelaars. De uitdaging is dan ook om het project in de komende weken en maanden niet te laten uithollen.

Het is cruciaal dat een voldoende sterke taks wordt uitgerold met een minimum aan vrijstellingen zodat de taks ook voldoende middelen kan genereren.

Ondertussen is het ook belangrijk dat het gesprek op gang komt over de toewijzing van de middelen. Daar pleit 11.11.11 voor een concreet engagement om de middelen te gebruiken voor internationale ontwikkeling, klimaatbeleid en sociaal beleid, zoals ook Commissaris Moscovici verklaarde na afloop van de bespreking.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels