Belgisch voorstel Tobin-taks is uniek in de wereld

Persbericht Financieel Actie Netwerk (FAN)

1 maart 2004  

Laatste sprint naar werkbare taks op financiële speculatie?
Op woensdag 3 maart 2004 om 14 uur organiseert de Bijzondere Commissie Globalisering van de Kamer van volksvertegenwoordigers een hoorzitting met voor- en tegenstanders van de Tobin-taks. Het panel bestaat uit voorstanders Prof. Lieven Denys (VUB) en Mevrouw Susan George (ATTAC Frankrijk) en tegenstander Prof. Bernard Jurion, Université de Liège. Andere sprekers zijn Jacques Zeegers, Secretaris-Generaal van de Belgische Vereniging van Banken en Bogdan Van den Berghe, Diensthoofd Campagne van de Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.11.

Het initiatief van de commissie Globalisering is in voorbereiding van de langverwachte stemming in Kamer en Senaat van dit unieke wetsvoorstel. Een hoopvolle evolutie die met argusogen wordt gevolgd in vele Europese landen en tot ver daarbuiten. Dit verklaart ook de aanwezigheid van Susan George, directeur van het in Amsterdam gevestigde Transnational Institute, vice-president van Attac-Frankrijk en auteur van een 12tal boeken over globalisering. Het Belgische wetsvoorstel is immers wereldwijd de eerste ernstige poging om een geëvolueerde versie van de Tobin-taks (volgens de aanpassingen van prof. B. Spahn) te introduceren in het internationaal financieel systeem. Bovendien is het voorliggende voorstel niet alleen technisch onderbouwd, het is ook juridisch uitgewerkt door prof. Lieven Denys.

Wanneer het wetsvoorstel precies wordt gestemd is nog niet bekend. Het werd ingediend door CD&V, SP-a-Spirit, PS, ECOLO en CDH waardoor in principe een parlementaire meerderheid kan bereikt worden.

Meer informatie:
Bogdan Vandenberghe, diensthoofd campagne 11.11.11: 0494-59.11.85

FAN staat voor Financieel Actie Netwerk en is een samenwerkingsverband tussen Bond Beter Leefmilieu, 11.11.11, ABVV, ACV, ATTAC Vlaanderen, VODO, Broederlijk Delen, CODEWES, Netwerk Vlaanderen en Oxfam Wereldwinkels.

 

geen organisatie

Deel dit artikel