Belgische bisschoppen zijn solidair met het volk van Guatemala

De voorbije zomer bezochten Europese en Noord-Amerikaanse bisschoppen op uitnodiging van CIDSE (een verbond van vijftien katholieke ontwikkelingsorganisaties) en de lokale bisschoppen het Midden-Amerikaanse land Guatemala. Voor België namen Mgr. Jan De Bie, hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel en Mgr. Aloys Jousten, bisschop van Luik, deel aan deze missie. Broederlijk Delen en Entraide et Fraternité organiseerden hierover een persconferentie op maandag 5 september in Brussel.


Het centrale thema bij deze reis was de grondproblematiek. Na de burgeroorlog van de jaren '80 bleven de sociale wantoestanden in Guatemala bestaan. De ongelijke verdeling van landbouwgronden is één van de hoofdoorzaken van het conflict. De zeer lage koffieprijs van de laatste jaren en de toenemende mijnbouw verscherpen de armoede bij de bevolking. De grote meerderheid inheemsen wordt verder gediscrimineerd.

Mgr. Jan De Bie en Mgr. Aloys Jousten bezochten diverse gemeenschappen in het binnenland en hadden contacten met nationale instanties. Deze reis zette hen aan om de stemlozen van Guatemala mee stem te geven. Als teken van hoop willen zij, samen met de kerkverantwoordelijken in Guatemala, de aandacht vestigen op de blijvende strijd van inheemse gemeenschappen voor hun waardigheid.

Op de persconferentie van 5 september brachten zij hun actuele getuigenis over de solidariteit van de bisschoppen met het lijdende volk van Guatemala, getuigden zij over de huidige situatie en betuigden hun solidariteit met het Guatemalteekse volk.

Deel dit artikel