Belgische filantropie in de schijnwerpers

De tweede 'Dag van de Filantropie' is een feit. Op dinsdag 10 mei wil de Koning Boudewijnstichting de Belgische 'goede doelen' in al hun diversiteit promoten en illustreren met verhalen en concrete resultaten.

Filantropie betekent in de etymologie 'liefde voor de menselijkheid', zeg maar 'wat het betekent om mens te zijn'. In de moderne samenleving doelt filantropie op privé-initiatieven voor algemeen welzijn, die focussen op de kwaliteit van het leven. Velen hebben het kortweg over 'een goed doel', zoals Trias.

De filantropische sector verandert snel. Filantropische initiatieven blijven groeien en hun aanpak wordt steeds professioneler. Onder het thema 'Filantropie werkt' , zet de Koning Boudewijnstichting (KBS) de verschillende initiatieven in de schijnwerpers en denkt het een hele dag na over de huidige en toekomstige uitdagingen. Cijfers, filantropisch advies, de rol van bedrijven, de impact van filantropie, het passeert allemaal de revue in Brussel.

De KBS lanceerde onlangs ook de website www.filantropie.be. Op die manier wil de stichting de filantropische sector beter in kaart brengen en de gegevens over de verschillende goede doelen op één plek centraliseren. Volgens Josse Abrahams, persverantwoordelijke van de Koning Boudewijnstichting, mag het aandeel van filantropische initiatieven in de Belgische economie niet onderschat worden. "De sector draagt 5,1 procent bij tot het bbp van ons land", zo zegt hij. "Deze initiatieven verschaffen werk aan één op de tien Belgen. Hiermee is het even groot als de landbouw- of financiële sector."

Trias draagt de Dag van de Filantropie en het nieuwe websiteplatform uiteraard een warm hart toe. Als organisatie bericht Trias geregeld over haar projecten in twaalf landen in de wereld. Geregeld vraagt onze organisatie bestaande en potentiële donateurs om hun duit in het zakje te doen. Op die manier helpen zij ons arme, maar zeer actieve ondernemers en boeren te ondersteunen. Zo moeten zij op termijn zelf kunnen instaan voor hun onderhoud en dat van hun familie.

Doet u op deze Dag van de Filantropie ook graag een gulle geste voor de projecten van Trias? Dan kunt een storting doen op rekeningnummer BE45 7363 3333 3389 met als (gestructureerde) mededeling: ***200/9200/00511***. Zo kunt u zichzelf ook een filantroop in hart en nieren noemen. Bovendien krijgt u van ons een fiscaal attest voor een gift vanaf 40 euro.

Ondernemende mensen in het Zuiden zijn u in elk geval bijzonder dankbaar!

Meer info over de Dag van de Filantropie vindt u hier.
Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel