Belgische ngo’s sturen opnieuw 41 verkiezingswaarnemers naar Congo

Brussel / Kinshasa, 23 oktober 2006 – Gisteren vertrokken 41 Belgen naar Congo om er op 29 oktober de tweede ronde van de presidentsverkiezingen én de eerste democratische provinciale verkiezingen sinds 1960 te observeren.
 
Deze Belgische waarnemers horen bij een bredere missie van een honderdtal Europese ngo-waarnemers, gezonden door het Europese Netwerk van Ngo’s voor Centraal-Afrika (EurAC). De missie zal het CDCE - het Congolese samenwerkingsverband van de civiele maatschappij voor de observatie van de verkiezingen - ondersteunen. De waarnemers zijn afkomstig uit negen verschillende landen: Duitsland, België, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. De missie wil een bijdrage leveren voor een vrij, eerlijk en transparant verloop van de verkiezingen.

Net zoals bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen afgelopen juli (toen 125 internationale waarnemers uit elf verschillende landen werden uitgezonden) werken de leden van EurAC opnieuw nauw samen met het CDCE. Dit samenwerkingsverband groepeert de belangrijkste organisaties van de Congolese civiele maatschappij en een groot aantal religieuze congregaties. Het speelde ook een cruciale rol bij het voorbereiden van de bevolking op deze verkiezingen. Het CDCE, dat verschillende duizenden observatoren uitstuurt, benadrukt de meerwaarde van de aanwezigheid van onafhankelijke internationale waarnemers. Rigobert MINANI, verantwoordelijke van CDCE: ‘De verscheidenheid in afkomst van de observatoren draagt bij tot de geloofwaardigheid en de waarde die de bevolking hecht aan deze observatiemissie. Door de gemengde samenstelling, geniet de observatiemissie een bijzondere mate van legitimiteit bij de Congolese bevolking. Bovendien geeft de aanwezigheid van waarnemers uit de Europese civiele maatschappij de missie een grotere internationale weerslag.’

De waarnemers die sinds 22 oktober in Congo aanwezig zijn, worden ingezet in alle Congolese provincies om een zo groot mogelijk aantal kiesbureaus te kunnen bedienen. Op het CEPAS (Centre d’Etudes pour l’Action Sociale) in Kinshasa wordt een callcenter ingericht om de rapporten van de nationale en internationale waarnemers tijdens de verkiezingen te centraliseren. Enkele Europese waarnemers zullen tot 10 november ter plaatse blijven om het verwerken van de resultaten mee op te volgen.

De specifieke doelstellingen van deze missie zijn:

  • bijdragen aan de observatie in de verschillende stembureaus in samenwerking met de Congolese civiele maatschappij;
  • elke poging tot fraude of verstoring van het verkiezingsproces helpen voorkomen;
  • het verkiezingsproces op een objectieve wijze evalueren;
  • feedback geven over het verloop van de stembusgang en de betrouwbaarheid van de resultaten.
Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel