Bericht uit Bolivia


Dirk Debulpaep is het steunpunt van Broederlijk Delen in Bolivia. Samen met zijn gezin vertrok hij vlak voor nieuwjaar 2003 naar La Paz, de Boliviaanse hoofdstad. Regelmatig bericht hij op onze website over de actuele situatie en conjunctuur ter plaatse."Nog een paar uur in Tarija, net afscheid genomen van Raf en Nahir. Ik maak van de gelegenheid gebruik u allen te (be)schrijven wat ik met eigen ogen de voorbije dagen zag. Het gaat nog maar eens over aardgas... Ik hoop dat u mij dat niet kwalijk neemt. Maar het is momenteel hét gespreksthema voor alle Bolivianen, 't is van moeten zou je kunnen zeggen.

Van 1 tot 10 juni was ik in Tarija. We hadden er een afspraak met de partnerorganisaties uit de regio: een workshop over 'alternatieve educatie', eigenlijk één van de staartjes van het partnerseminarie van september 2003. Daarna ging ik met Beatriz van Ecam, de vrouwen-organisatie waarover ik reeds eerder schreef, op bezoek in een vijftal wijken van Tarija, waar zij met voornamelijk vrouwelijke buurtleidsters werken rond gemeentelijke participatie.
Om vervolgens een drietal dagen met de heren van Cerdet op pad te gaan. Doel van de reis was deze keer een duidelijker zicht te krijgen op de gasproblematiek en de consequenties daarvan voor de Guaranígemeenschappen van de Itika Guazu."

Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel