Beschamend akkoord in Kopenhagen, een ramp voor de armsten!

Broederlijk Delen dat als lid van het internationale netwerk CIDSE de klimaatonderhandelingen in Kopenhagen heeft gevolgd, vindt de uitkomst in Kopenhagen bijzonder teleurstellend.

‘Dit is een zwak en moreel gezien onaanvaardbaar resultaat. Het betekent niets minder dan een regelrechte ramp voor miljoenen armen in het Zuiden,’ zegt Pol De Greve, directeur van Broederlijk Delen. ‘Van onze partnerorganisaties op het terrein horen we steeds vaker hoe de gevolgen van de klimaatopwarming mensen in de problemen brengen, vooral de kleine boeren. Ze krijgen steeds meer te maken met klimaatchaos: het weer wordt onvoorspelbaar, oogsten mislukken door de droogte, vruchtbare bodem wordt weggespoeld door overstromingen. Er rest ons maar  weinig tijd om het ergste te vermijden. Wat er in Kopenhagen uit de bus gekomen is houdt geen rekening met de  engagementen die  de wetenschap en de rechtvaardigheid vereisen, ‘ aldus nog Pol De  Greve.

Het bereikte akkoord is helemaal niet ambitieus. Het is niet  bindend en laat aan de landen de individuele vrijheid om hun eigen doelstellingen te hanteren in functie van wat economisch en politiek haalbaar is. Hoewel de landen op het einde hun bereidheid uitdrukten om verder te werken, biedt dit akkoord ook geen duidelijke tijdslijn om in de komende maanden naar een rechtvaardig, ambitieus en juridisch bindend akkoord toe te kunnen werken.

Het voorbije decennium heeft het gebrek aan politieke wil de internationale inspanningen om de klimaatopwarming aan te pakken verlamd en dit terwijl de gevolgen van de klimaatopwarming zich in het Zuiden steeds dramatischer lieten voelen.

‘Het is niet te geloven. Meer  dan honderd wereldleiders vergaderen in één ruimte om een akkoord te bereiken dat een wereldprobleem moet oplossen. En ze zijn  er zelfs niet in geslaagd om adequate en bindende verplichtingen op papier te zetten,’ zegt Bernd Nilles, Algemeen Secretaris van CIDSE, het internationale netwerk van ontwikkelingsorganisaties waaronder Broederlijk Delen. ‘Ze mogen dit een historisch akkoord noemen, een verklaring of wat dan ook. De realiteit is echter dat de wereldleiders er niet in geslaagd zijn om concrete en efficiënte oplossingen te geven. Ze hebben een historische kans laten voorbijgaan om een duidelijke en gemeenschappelijke weg naar een duurzame toekomst uit te tekenen,’ aldus nog Nilles.

Volgens het netwerk ligt de  schuld van de mislukking bij de rijke geïndustrialiseerde landen. Wetenschappelijke en economische analyses stellen duidelijk wat er van de industrielanden vereist wordt in termen van CO2 uitstoot en ondersteuning van de ontwikkelingslanden . Daar hebben ze dus niets mee gedaan.

Net terug uit  Kopenhagen zegt Karel Malfliet, campagneverantwoordelijke van Broederlijk Delen: ‘De enige positieve herinnering aan Kopenhagen is het feit dat de kracht van de wereldwijde beweging van gewone mensen zo sterk zichtbaar werd. Ik geef een eresaluut aan de partners uit het Zuiden die ik ontmoet of gehoord heb. Ze vertegenwoordigen sterke organisaties die aan slachtoffers van de klimaatopwarming creatieve en deskundige oplossingen aanreiken voor de redding van hun milieu, hun voedselproductie en hun woongebieden. Kopenhagen is geen eindpunt, niet voor de gebuisde politici en ook niet voor ons. We blijven campagne voeren. Samen met hen zullen we ons in 2010 opnieuw richten naar onze politieke leiders in de EU en in ons land. Tot we het klimaatakkoord hebben dat de duurzame ontwikkelingskansen van het Zuiden veilig stelt.’

Samen met alle lidorganisaties van CIDSE vindt Broederlijk Delen dat het nieuwe akkoord de ontwikkelde landen moet verplichten om tegen 2020 hun broeikasgassen met 40% te reduceren (gebaseerd op emissies in 1990); De rijke geïndustrialiseerde landen moeten arme landen steunen met geld en groene technologie (130 miljard €/jaar) zodat ze zich kunnen aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering. Deze financiering moet los staan van reeds toegezegde ontwikkelingsbudgetten.

Voor meer informatie:
Karel Malfliet, campagneverantwoordelijke Broederlijk Delen: 0478 65 12 93
Pol De Greve, directeur Broederlijk Delen: 0498 25 27 15
Karel Ceule persverantwoordelijke Broederlijk Delen: 0476 330 221

Deel dit artikel