Bisschoppen in Congo blijven het proces van de herziening van de mijncontracten ondersteunen

Buitenlandse regeringen en internationale financiële instellingen worden opgeroepen dit proces te respecteren

De katholieke bisschoppen in Congo, verenigd in het Permanente Comité van de Episcopale Conferentie (CENCO), herhalen hun bezorgdheid over een eerlijke ontginning van natuurlijke grondstoffen door dit thema aan te halen in hun vastenboodschap, “Laten we ons hart veranderen”. In deze boodschap verklaren zij het proces van de herziening van oneerlijke mijncontracten verder te ondersteunen.

Broederlijk Delen is opgetogen met de steun van de bisschoppen voor het herzien van onrechtvaardige mijncontracten. Zij strijdt hier al een lange tijd voor in het kader van de campagne “A Fair Share for Congo”. In maart 2007 deed Broederlijk Delen een internationale oproep om mijncontracten tussen Congolese staatsmijnbouwbedrijven en buitenlandse privéondernemingen te herzien. Het gaat om contracten die in de periode van de oorlogen en de overgangsfase getekend zijn, toen er nog geen democratisch gekozen regering was. De contracten zijn erg nadelig voor de staat, waardoor de Congolese bevolking nauwelijks iets overhoudt aan de rijke bodemschatten op haar grondgebied. Het is daarom van groot belang om deze contracten te heronderhandelen, zoals de bisschoppen benadrukken in hun vastenboodschap.

Het CENCO bemerkt dat een jaar na het aantreden van de nieuwe, democratisch gevormde instellingen, het verleden nog steeds een zware last vormt. Het vraagstuk van vrede en gerechtigheid is nog lang niet opgelost en ook op het gebied van ethisch bestuur en leiderschap zijn er verbeteringen nodig. Daarnaast kampt het land met een zware sociale malaise, gesymboliseerd door de staking van onderwijzers en ambtenaren en de vele straatkinderen. Deze sociale crisis kan volgens de bisschoppen niet los gezien worden van de problemen op het gebied van vrede en veiligheid, die op hun beurt weer nauw verbonden zijn met het vraagstuk van de ontginning van natuurlijke rijkdommen.

De bisschoppen vragen zich openlijk af of de strijd om natuurlijke rijkdommen tussen verschillende economische belangengroepen, uiteindelijk gesteund door staten, niet één van de belangrijkste oorzaken is van de heersende onveiligheid op hun grondgebied. “De exploitatie van natuurlijke rijkdommen is een belangrijke oorzaak van problemen op het gebied van soevereiniteit, gerechtigheid, wettelijkheid en respect voor de bevolking en het milieu”, verklaren zij.

Het CENCO ondersteunt daarom het proces van de herziening van onrechtvaardige mijncontracten. Zij eist van buitenlandse regeringen en internationale financiële instellingen dat zij dit proces respecteren. “Wij vragen aan onze regering om helderheid te verschaffen over het juridische statuut van de mijn- en bosbouwcontracten. De mijn- en bosbouwbedrijven moeten hun sociale verplichtingen nakomen en zich ook houden aan de milieuregels”, aldus de bisschoppen.  Om hierop toe te zien creëerde het CENCO in juli 2007 een speciale ad hoc commissie binnen de Nationale Commissie voor Gerechtigheid en Vrede. Deze zal, net als Broederlijk Delen, het proces van de herziening van de mijncontracten nauw blijven volgen. Het is duidelijk dat indien deze oneerlijke contracten niet gewijzigd worden, de Congolese bevolking nooit een rechtmatig deel van de opbrengsten van Congo’s rijke bodemschatten zal krijgen.

Deel dit artikel