Boek brengt Congolese boerenbewegingen in kaart

In de marge van een conferentie over de toekomst van de familiale landbouw in Congo heeft de Alliance AgriCongo een nieuw boek voorgesteld. "Nooit eerder heeft iemand de dynamiek bij de lokale boerenorganisaties belicht", luidt het.

Eind vorig jaar organiseerde de Alliance AgriCongo, een samenwerkingsverband van zes Belgische ontwikkelingsorganisaties waar ook Trias deel van uitmaakt, een nationale bijeenkomst voor boerenorganisaties. "De boerenleiders in Congo kenden elkaar tot voor kort niet. Wij geven hen de kans om na te gaan op welke manier ze kunnen samenwerken. Onze publicatie over de Congolese landbouw helpt hen daarbij", zegt Ivan Godfroid, die zelf meewerkte aan het meer dan 140 pagina's tellende boek.

De Alliance AgriCongo hoopt dat ook beleidsmakers het boek ter hand zullen nemen. "De politieke klasse in Congo heeft geen flauw benul van het boerenleven. Belgiƫ en de Europese Unie erkennen daarentegen wel het belang van de familiale landbouw, maar met hun fondsen slagen deze institutionele donateurs er niet altijd in om de juiste ondersteuning te bieden aan landbouworganisaties op het terrein", meent Godfroid.

In Congo bedrijft 70 procent van de bevolking gezinslandbouw. Paradoxaal genoeg kunnen zeven op de tien Congolezen niet of nauwelijks in hun voedselbehoeften voorzien. "Het komt er op aan om het productierendement van de familiale boerderijen drastisch te verhogen. Dat kan op relatief eenvoudige en duurzame wijze", besluit Ivan Godfroid.

Meer informatie: Changer l'agriculture congolaise en faveur des familles paysannes

www.triasngo.be

Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel