'Boerenbond neemt verantwoordelijkheid in klimaatdebat'

Op de Nazomerontmoeting zei Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker dat 2016 een jaar wordt om snel te vergeten. Goed nieuws bracht ze over het klimaat.

Willen we de stijgende wereldbevolking in 2050 voeden, dan moet de mondiale voedselproductie met 60 procent stijgen. Hoe rijmen we dit met temperatuurstijgingen, een toenemend aantal droogteperiodes en andere extreme weerfenomenen? Deze vraag baart ook de VN zorgen, want de klimaatverandering is dit jaar het centrale thema van de jaarlijkse Wereldvoedseldag op 16 oktober.

Reductie van broeikasgassen

Het thema staat ook bij Boerenbond hoog op de agenda. We zijn een deel van het probleem en daar nemen we verantwoordelijkheid voor op, luidt het. Sinds 1990 wordt 26 procent minder broeikasgas uitgestoten door de landbouw. 'We scoren beter dan de industrie, energie, transport en zelfs de huishoudens', benadrukt Sonja De Becker.

De vooruitgang is volgens de voorzitter van Boerenbond te danken aan het stimulerende en ondersteunende beleid van de afgelopen jaren, in combinatie met het landbouwonderzoek en de daarmee verbonden innovatie. De Becker roept andere sectoren op om gelijkaardige inspanningen te leveren: 'Ik ben benieuwd wie begin december mee aanschuift om het Vlaamse klimaatpact te ondertekenen'.

Steun voor Pacat

Het ledenblad Boer&Tuinder brengt deze week alvast het verhaal van Pacat, een Ecuadoraanse vereniging van 500 agro-ecologische groentetelers uit het Andesgebergte. Hoewel de smeltende gletsjers hun watertoevoer ontregelen en het klimaat steeds grilliger wordt, proberen de boeren met de steun van Trias, de ontwikkelingsorganisatie van onder meer Boerenbond en Landelijke Gilden, aan een betere toekomst te bouwen.

Trias versterkt in het Andesgebergte een dozijn boerenorganisaties. Of de lokale boeren zich bewust zijn van de problematiek? 'Natuurlijk', antwoordt programmacoördinator Marc Vogelaers. 'De klimaatverandering heeft een grote impact op de gezinsinkomens van kleine boeren. Om de impact in te dammen, steunen we bijvoorbeeld boeren die op hun minderwaardige zandgrond bomen planten die gom en tannine voortbrengen. Zo probeert Trias op langere termijn de bodemvruchtbaarheid te herstellen.'

Steun de agro-ecologische boeren en tuinders in het Andesgebergte

 

 

Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel