Boerenbond zet mee schouders onder recht op voedsel


pietvanthemscheDe komende twee jaar wil 11.11.11 het recht op voedsel in de kijker plaatsen. Om de nieuwe campagne inhoudelijk te stofferen, werd op 13 mei in Brussel een studiedag georganiseerd. Piet Vanthemsche lanceerde er enkele stellingen over de landbouw van de toekomst.870 miljoen mensen lijden honger en nog eens 1,5 miljard mensen zijn ondervoed. De toenemende armoede op het platteland gaat hand in hand met opeenvolgende voedselcrises.

Positief is dat tal van initiatieven ontstaan die in de richting gaan van agro-ecologische productie en een versterking van lokale markten en netwerken. Maar 11.11.11 stelt vast dat tegelijk vrijhandelsverdragen gesloten worden die een gemondialiseerde landbouw promoten waarbij de toegang tot voedsel enkel afhangt van de koopkracht.

Het uitgangspunt van de Belgische professor Olivier De Schutter, bijzonder rapporteur van de VN voor het recht op voedsel, is dat we allemaal onze manier van produceren en consumeren moeten aanpassen. Tijdens de studiedag van 11.11.11 herhaalde hij zijn pleidooi voor lokale landbouwnetwerken, eerlijke krachtenverhoudingen in de voedselketen en een grotere rol voor vrouwen in de voedselproductie.

Piet Vanthemsche bevestigde de analyse van 11.11.11 over honger in de wereld. De Boerenbond-voorzitter ging ook uitgebreid in op het thema van de duurzame ontwikkeling. "Economische duurzaamheid met een correcte prijsvorming blijft de hoeksteen. Met de andere aspecten van duurzaamheid gaat de georganiseerde landbouw behoedzaam maar steeds meer pro-actief om. Dit vergt echter een sterk kennissysteem", luidde het.

Ook de rol van de overheid kwam ter sprake. "De overheid moet landbouworganisaties betrekken bij het beleid, investeren in landbouwkundig onderzoek, waken over de leefbaarheid van het platteland en overleg stimuleren tussen stakeholders. De tijd van het grote gelijk van Boerenbond is voorbij", aldus Vanthemsche.

Volgens Vanthemsche is een eengemaakt landbouwmodel niet zaligmakend. "In de toekomst zullen de verschillende modellen moeten evolueren naar een meer duurzame productie. Die modellen zullen naast elkaar blijven bestaan en elkaar beïnvloeden. Landbouw is geen eenheidsworst, er bestaat niet zoiets als een wereldwijd landbouwsysteem", aldus de voorzitter van Boerenbond.

Samen met Trias heeft Boerenbond intussen de nieuwe campagnetekst van 11.11.11 onderschreven. Daarin komen onderwerpen aan bod zoals biobrandstoffen en voedselspeculatie. De campagne zal later dit jaar officieel gelanceerd worden.

www.triasngo.be
Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel