Boerenseminarie in Paraguay

Dirk Debulpaep is het steunpunt van Broederlijk Delen in Bolivia. Samen met zijn gezin vertrok hij vlak voor nieuwjaar 2003 naar La Paz, de Boliviaanse hoofdstad. Regelmatig bericht hij op onze website over de actuele situatie en conjunctuur ter plaatse."Sinds vorige zondag ben ik nog eens in Paraguay op bezoek. De aanleiding is een uitnodiging van Cenda, Boliviaanse partner van Broederlijk Delen waar Chantal Liegeois (BD-coöperante) werkzaam is, om deel te nemen aan een internationale bijeenkomst van boerenorganisaties uit Ecuador, Brazilië, Paraguay en Bolivië. Maar ik blijf enkele dagen langer om oude en jonge bekenden opzoeken. Het doet deugd in de straten van Luque rond te lopen, bij enkele buren langs te lopen, op de bus Arturo Grande tegen te komen, een ‘chipa’ eten en Guarani horen spreken... Kortom, het geeft mij het gevoel even weer thuis te zijn.

Vanavond is er een bijeenkomst met de mensen van IDECO, waarvoor Dominik en ikzelf ons jaren hebben ingezet. De organisatie kende wat moeilijkheden in het afgelopen jaar, así es la vida. Hoewel ik helemaal geen zicht heb op wat er juist allemaal gebeurd is, willen veel huidige medewerk(st)ers toch ook de visie van ‘Camilo’ eens horen ... Waarlijk een grote eer!

Morgen vertrek ik naar Hernandarias, een vijftal uren rijden van Asunción, voor het boerenseminarie. De activiteit maakt deel uit van het werk van Chantal: een vergelijkend onderzoek naar de situatie en de wetgeving inzake de grondproblematiek in de vier hierboven vernoemde landen.

De hypothese is dat de interne politiek van landbouwhervormingen, die worden vastgelegd in wetteksten, gedicteerd worden door internationale instanties, die bovendien financiële steun voor de uitvoering koppelen aan bepaalde voorwaarden. Op die manier dienen programma’s die in feite ten goede zouden moeten komen aan een groot deel van de bevolking, de belangen van binnen- en buitenlandse kapitaalkrachtige ondernemingen."

Lees verder...

Deel dit artikel