Bomspotting hoax toont de irrationaliteit in de nucleaire afschrikkingspolitiek

natonewsMet een hoax NATO News-website (natonews.tv) en interview over nucleaire strategie maakt de Bomspotting-campagne van Vredesactie de irrationale Koude Oorlog-logica zichtbaar achter het nieuwe Strategische Concept van de NAVO. Het interview is ook ondertiteld te bekijken op Youtube.

Het interview is met een vertegenwoordiger van de Political Affairs and Security Policy Division. Weliswaar niet die van de NAVO maar wel van Bomspotting. Geschiedenis toont zich soms als tragedie en soms als farce, en de NAVO participeert in beide. Bomspotting's Political Affairs and Security Policy Division parodieert de NAVO Division in haar meer nonsensicale aspecten, hopend dat dit de NAVO's capaciteit voor tragedie een beetje kan inperken.

De NAVO blijft een nucleaire afschrikkingsdoctrine in praktijk brengen, in onofficiële termen gekend als MAD of Mutual Assured Destruction. Het video interview toont de logica achter de nucleaire afschrikkingspolitiek in minder gekuiste bewoordingen dan gewoonlijk gebruikt door de NAVO.

Waar islamistische zelfmoordterroristen beschouwd worden als irrationele fanatiekelingen, daagt het interview de kijker uit om de vraag te beantwoorden wat het verschil is tussen zogenaamd rationeel en irrationeel gedrag. Geïnstitutionaliseerd groepsdenken, zoals weerspiegeld in het Strategisch Concept en de retoriek van de NAVO?


De NAVO en haar kernwapens

De NAVO beslist in Lissabon over haar toekomst, door de goedkeuring van een nieuw Strategisch Concept. Die toekomstvisie komt neer op het voortzetten van oude recepten zoals kernwapens. 20 jaar na het einde van de Koude Oorlog besluit de NAVO nog steeds kernwapens nodig te hebben voor haar veiligheid.

Dit terwijl ze niet eens in staat is een geloofwaardige vijand te noemen, waartegen nucleaire afschrikking noodzakelijk is. Geen enkel politiek belang kan de inzet van kernwapens rechtvaardigen. Bijgevolg kan de NAVO, in het nieuwe strategische Concept net als in het oude, enkel hypothetische gevaren opnoemen om haar kernwapenpolitiek te legitimeren. Ook al zal ze waarschijnlijk lippendienst bewijzen aan nucleaire ontwapening, is de NAVO eerder een hinderpaal voor de nieuwe dynamiek in nucleaire ontwapening.

Het enige belang dat de 150-250 tactische kernwapens ter beschikking voor de NAVO dienen is dat van de NAVO-bureaucratie. Deze kernwapens hebben geen militair belang meer, maar geven de NAVO-diplomaten toegang tot de Amerikaanse discussies over de nucleaire strategie. Maw. deze kernbommen verlenen prestige aan deze NAVO-bureaucraten en dit willen ze niet kwijt. Met veiligheid hebben deze wapens niets te zien.

Zelfs de Amerikaanse militairen, die deze kernwapens onder controle hebben, zijn ze liever kwijt dan rijk. Een officieel Amerikaans rapport over de veiligheid van hun kernwapens citeert één van de hoge Amerikaanse militairen in Europa: “We pay a king’s ransom for these things and . . . they have no military value.” (Report Task Force on DoD Nuclear Weapons Management - dec 2008, p.59). Het rapport stelt dat volgens EUCOM, het Amerikaanse oppercommando in Europa, een unilaterale terugtrekking van de kernwapens in Europa geen negatieve effecten zou hebben.

Resultaat van de inertie in de NAVO-besluitvorming is dat opnieuw een kans gemist om wat vaart te zetten achter nucleaire ontwapening. De 'Yes Minister'-attitude van de NAVO-bureaucraten ondergraaft samen met de Republikeinse Tea Party elke hoop op een verdere uitbouw van de wapenbeheersingsovereenkomsten voor kernwapens. De Belgische regering doet niets en kijkt de kat uit de boom.

De Koude Oorlogsrecepten van de NAVO brengen geen veiligheid maar zijn eerder oorzaak van onveiligheid. De NAVO is geen oplossing maar deel van het probleem. Als Europa meer veiligheid wil, dan kan de NAVO beter opgedoekt worden: NATO Game Over. De NAVO houdt de Europese politiek gevangen in een militaire benadering van de internationale relaties. De NAVO heeft geen toekomst meer. Het kan hoogstens het verleden wat laten voortduren. Europa zou beter af zijn zonder de NAVO.

contact Vredesactie: Hans Lammerant +32-479 68 24 43
www.vredesactie.be

Deel dit artikel