Braziliaanse boeren dwingen betere regelgeving af


In het zuiden van Brazilië hebben de familiale boeren belangrijke toegevingen verkregen van de regering. De gesprekken begonnen te vlotten nadat de boeren toegangswegen tot enkele grote steden blokkeerden.De voorbije jaren is de Braziliaanse regering erin geslaagd om met een aantal sociale programma's de armoede sterk terug te dringen. Maar vooral op het platteland hebben miljoenen boerengezinnen het nog altijd moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.

Daarom versterkt Trias in Paraná en Minas Gerais landbouwcoöperaties, waardoor kansarme boeren toegang krijgen tot investeringskapitaal en andere diensten zoals belangenbehartiging. Dat een goede verstandhouding met de overheid geen overbodige luxe is, bleek eerder dit jaar.

Tientallen boeren werden manu militari  gearresteerd en opgesloten op verdenking van gesjoemel met sociale programma's. De vastgestelde overtredingen waren vooral het gevolg van onduidelijke regelgeving, die bovendien niet compatibel is met de realiteit op het terrein. 

De voorbije maanden heeft Unicafes, een lokale partner van Trias met 400.000 leden, zich vastgebeten in dit dossier. Om de onderhandelingen met de regering kracht bij te zetten, werden duizend boeren gemobiliseerd om enkele verkeersaders naar Curitiba en andere steden te blokkeren.

De manifestaties hebben de onderhandelaars geïnspireerd om een standaardisering van de regelgeving voor sociale programma's aan te kondigen. Ook zullen boerencoöperaties opleidingen krijgen om de programma's op correcte wijze te laten verlopen bij hun leden.

Tegelijkertijd heeft de regering extra inspanningen beloofd voor de huisvesting op het platteland. Ook zouden de boerenorganisaties in de toekomst nauwer betrokken worden bij de politieke besluitvorming.

Naar aanleiding van het WK voetbal stuurde Trias een werfbrief naar zijn particuliere donateurs. Daarin werden de acute problemen op het Braziliaanse platteland aangekaart. De actie leverde 7.300 euro op. In naam van de kansarme boeren in Brazilië: van harte bedankt!


Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel