Breek het beleg van de Gazastrook!

Brussel-15 oktober 2007-Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen zijn verontrust over de ontwikkelingen in de Palestijnse gebieden en de lauwe reactie van de internationale gemeenschap. Na de machtsovername van Hamas in juni, grendelde Israël de Gazastrook volledig af van de buitenwereld. Bovendien annexeerde de Israëlische regering eind september nog meer Palestijns land in Oost-Jeruzalem. Het aanhoudende beleg van de Gazastrook en Israëls provocerende nederzettingenexpansie leidden niet tot een krachtige internationale reactie. Nochtans vindt midden november de top voor het Midden-Oosten plaats in Annapolis. Bovenaan de agenda staat de Palestijnse kwestie. De vraag is waartoe deze top kan leiden als Israël onverstoord zijn beleid voortzet? Zoals Condoleeza Rice reeds aangaf, blijven de verwachtingen over de ‘vergadering’ best laaggespannen.

Als ontwikkelings- en vredesorganisatie weigeren wij mee te stappen in deze cynische logica. Met onze partners ijveren wij voor een duurzame en rechtvaardige vrede. Een eerste voorwaarde hiervoor is een verandering van de internationale en lokale machtsverhoudingen. Zolang de Verenigde Staten Israël straffeloos het internationaal recht laat schenden, zal het Palestijnse recht op zelfbeschikking dode letter blijven. Zoals VN-expert John Dugard aangaf, doet ook het Kwartet voor het Midden-Oosten te weinig om de Palestijnse bevolking te beschermen, door het overwicht van de Verenigde Staten. Hij suggereerde dat de Verenigde Naties zich eruit terugtrekken. Wat zal de Europese Unie doen? Machteloos toekijken en zich neerleggen bij haar rol als verstrekker van financiële hulp? Waarschijnlijk zal ook België laten gedijen. Het is een teken aan de wand dat de Israëlisch-Palestijnse kwestie niet aan bod komt in de nieuwe buitenlandnota van de oranje-blauwe onderhandelaars.

Wij grijpen de internationale top aan om gedurende meer dan een maand het, vaak al te steriele, debat open te trekken. Het doel is enkele heikele, maar allesbepalende, kwesties op de agenda van de toekomstige Belgische regering te zetten. De voornaamste kwestie momenteel is de toekomst van de Gazastrook. Onze partners ter plaatse slaken een noodkreet omtrent de West Bank First strategie waarbij Israël en de Palestijnse Autoriteit eerst een akkoord over de Westelijke Jordaanoever zouden sluiten, om Hamas in de Gazastrook te omzeilen. Er is er een internationale consensus over de tweestatenoplossing: de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem. Bovendien is de nood het hoogst in de Gazastrook.

De politieke beslissing om Hamas te isoleren zolang het niet aan de voorwaarden van het Kwartet voldoet, is een extra bestraffing van de Palestijnse bevolking. De opschorting van de hulp aan de Palestijnse Autoriteit en Israëls draconische afgrendelbeleid gaven de reeds zwakke economie in de Gazastrook de genadeslag. Sinds de machtsovername van Hamas laat Israël nauwelijks in-en uitvoer meer toe. Tot overmaat van ramp riep Israël het gebied op 19 september, na aanhoudende aanvallen van gewapende groeperingen die Kassamrakketen afvuren op nabijgelegen Israëlische steden tot ´vijandig gebied´ uit. Het dreigt met de verdere afsluiting van water en elektriciteit. Dit is immoreel en illegaal ten aanzien van de bevolking. Omdat Israël de effectieve controle over het gebied behoudt, blijft het de bezettende macht en moet het instaan voor het welzijn van de burgers.

Met dit beleid van collectieve bestraffing wil Israël de raketaanvallen stoppen en de bevolking onder druk zetten om Hamas te verjagen. Het zal de bevolking enkel radicaliseren. Bovendien kan Hamas niet genegeerd worden. Zoals de Amerikaanse denkgroep Israel Policy Forum aan president Bush aangaf, is het isoleren van Hamas vragen om problemen. Hamas wil de dialoog aangaan en de internationale gemeenschap heeft geen andere keuze dan hierop in te gaan. Ze moet een coherente statregie hanteren en het lot van de Gazastrook bovenaan de agenda zetten wil ze ooit vrede zien in Israël en Palestina. Eerst en vooral moet Israël de grenzen openen en het akkoord over bewegingsvrijheid en toegang (AMA) van 2005 implementeren. De internationale gemeenschap kan niet langer toezien hoe Israël 1,4 miljoen mensen laat wegkwijnen in de grootste openluchtgevangenis ter wereld, zieken medische verzorging ontzegt en studenten hun beurzen in het buitenland laat verliezen.

Deel dit artikel