Broedelijk Delen & duurzame landbouw

Heel wat van de Broederlijk Delen-partners uit het Zuiden zijn rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bij landbouwactiviteiten. Landbouw blijft in het Zuiden immers de belangrijkste economische activiteit. De strijd om het dagelijks voedsel moet daar nog elke dag geleverd worden. We bekijken deze problematiek dan ook op de eerste plaats vanuit het Zuiden.

In tegenstelling tot wat zo vaak beweerd wordt, moeten we vaststellen dat de vrije wereldmarkt boeren niet helpt, maar eerder in de problemen brengt. Voor een aantal producten – zoals koffie of thee -  is het wel goed dat men kan uitvoeren naar andere landen, maar voor vele producten is de goedkope invoer een groot probleem voor de lokale markt. Daarbij is de prijs - en dus het inkomen van boeren – de bepalende factor.

Die prijs wordt bepaald op de wereldmarkt, niet alleen door het principe van vraag en aanbod, maar ook door de controle van vraag en aanbod door enkele grote spelers, meestal multinationale ondernemingen. Zij willen veel winst maken, maar dat is ten koste van de kleine boeren. Meer vrijhandel betekent vaak de armoede promoten in plaats van ze te verhelpen. En daar willen wij iets aan veranderen.

Lees verder op: {extern}www.broederlijkdelen.be/cgi-bin/WebObjects/SharedPubli.woa/wa/PubliDirectAction/section?s=1001276{linktekst}www.broederlijkdelen.be{/extern}

Deel dit artikel