Broederlijk Delen en Pax Christi veroordelen terechtstellingen door Palestijnse Autoriteit

-- PERSBERICHT --

Op zondag 11 juni 2005 stelde de Palestijnse Autoriteit vier Palestijnse gevangenen terecht. Het gaat om vier gevangenen die tussen 1995 en 2000 ter dood waren veroordeeld voor moord en andere misdaden. Volgens de NGO Palestinian Center for Human Rights (PCHR) vonden de terechtstellingen, zonder enige voorafgaande melding, plaats in een politiekantoor en veiligheidscomplex in Gaza stad.


De Palestijnse president Mahmoud Abbas bekrachtigde het vonnis. Sinds augustus 2002 gold er een moratorium op de uitvoering van de doodstraf in de Palestijnse gebieden. President Abbas besloot echter om deze praktijk te hervatten om een antwoord te bieden op het toenemende geweld en de wetteloosheid in de Palestijnse gebieden die onder het bestuur van de Palestijnse Autoriteit staan.

Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen veroordelen de doodstraf die de ultieme schending van het recht op leven is. Wij pleiten ervoor dat de Palestijnse Autoriteit maatregelen treft om het respect voor het recht af te dwingen, misdaad te bestrijden en straffeloosheid tegen te gaan. Dit moet echter gebeuren binnen het kader van het internationaal recht. Om het respect voor het recht af te dwingen en veiligheid tot stand te brengen, moet de Palestijnse Autoriteit een onafhankelijke rechterlijke macht verzekeren. Die moet op een eerlijke rechtsgang toezien.

Verschillende Palestijnse, Israëlische en internationale mensenrechtenorganisaties wijzen erop dat de rechtsgang in de Palestijnse gebieden niet voldoet aan de internationale standaarden. Militaire en staatsveiligheidsrechtbanken bieden geen garantie op een eerlijk proces. Bovendien neemt de Palestijnse Autoriteit onvoldoende maatregelen om de buitengerechtelijke executies van vermeende collaborateurs tegen te gaan en de daders te vervolgen. Ze onderneemt evenmin iets tegen de mensenrechtenschendingen van haar veiligheidsdiensten zoals de arbitraire hechtenis en foltering van gevangenen.

De Palestijnse Basiswet garandeert de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en erkent de rechten van de burgers die onder het bestuur van de Palestijnse Autoriteit vallen, zoals vastgelegd in de internationale mensenrechtenverdragen. Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen dringen erop aan dat de Palestijnse Autoriteit haar internationaal rechterlijke verplichtingen naleeft. Wij wijzen er ook op dat Israëls schendingen van het internationaal recht onder geen beding een excuus mogen vormen voor de Palestijnse Autoriteit om hiervan af te wijken.

Voor meer informatie: Brigitte Herremans: 0475/355.053 of brigitte.herremans@broederlijkdelen.be.

-- meer info over het Israëlisch/Palestijns conflict vind je op www.broederlijkdelen.be

Deel dit artikel