Broederlijk Delen kijkt tevreden terug op voorbije campagne

Broederlijk Delen kijkt tevreden terug op voorbije campagne

Het voorbije weekend heeft Broederlijk Delen zijn jaarlijkse vastencampagne afgesloten. De campagne met als motto 'Marco is een boer en wil dat blijven' liep van 18 februari tot en met 5 april (Pasen). De focus lag op het menswaardig leven van de lokale Peruviaanse boerenbevolking dat door de onrechtvaardige grootschalige mijnbouw onmogelijk wordt gemaakt. Volgens een prognose op basis van de huidige resultaten zou de campagne 3,2 miljoen euro opbrengen.

De afgelopen weken wist Broederlijk Delen heel wat mensen te mobiliseren. Die organiseerden tal van activiteiten zoals Koffiestops, infoavonden, huis-aan-huis-acties, solidaire maaltijden, narcissenverkoop en een pak solidariteitstochten 'Kilometers voor het Zuiden'. Achttien gemeenschappen ontvingen gedurende een week één van de negen Peruviaanse gasten die over de situatie in Peru kwamen getuigen.

"Graag wil ik al onze vrijwilligers en schenkers van harte bedanken voor zoveel inzet en engagement. Dankzij hen kan Broederlijk Delen zich verder inzetten voor een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Want er is genoeg voor iedereen. Meer delen en herverdelen is voor ons de oplossing en verder investeren in de eigen plannen van de armste gemeenschappen in het Zuiden,' zegt Lieve Herijgers.

Voor de Peruviaanse gasten betekende hun verblijf in Vlaanderen een intense ervaring en een bemoediging voor hun strijd voor meer rechtvaardigheid in Peru: "Voor mij was dit verblijf ontzettend verrijkend. Ik heb veel nieuwe ideeën en ervaringen kunnen opdoen. Die wil ik nu graag met mijn collega's in Peru delen. Het zal onze eigen werking op het terrein verstevigen," zegt Ligia Alencastre. 

"Voor ons is deze periode heel belangrijk geweest," voegt Oracio Pacori eraan toe. "We konden hier heel open praten over de problemen van de boerengemeenschappen in Peru omwille van de mijnbouw. We hebben onze ervaringen kunnen delen en hebben heel veel solidariteit bij de mensen in Vlaanderen gevoeld. Dat bemoedigt ons in ons verder engagement."

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels