Broederlijk Delen lobbyt voor rechten Peruviaanse bevolking

Naast de ondersteuning van partnerorganisaties op het terrein in Peru, doet Broederlijk Delen ook in België aan lobby- en sensibiliseringswerk over de sociale en ecologische gevolgen van mijnbouw. Op die manier helpen we de rechten van de lokale bevolking verdedigen, zoals het recht op water en het recht op inspraak.

De Peruviaanse overheid zet volop in op mijnbouw als motor van de economie. Mijnbouw is goed voor 60 % van de export, en leverde het land de voorbije jaren spectaculaire economische groeicijfers op. De huidige regering nam nieuwe wetten aan die de mijnbouwsector nog sterker beschermen.

Mensenrechten- en milieunormen moeten wijken voor de belangen van bedrijven. Zo zwakte de Peruviaanse overheid de voorbije jaren de milieuregels van mijnbouwactiviteiten af. De regering kan vandaag bovendien politie- en legertroepen gemakkelijker inzetten om sociale protesten hard aan te pakken.

-TDB Peru2014 Espinar-mijnen 3212

Partnerorganisaties verdedigen rechten

Partnerorganisaties van Broederlijk Delen zetten zich op lokaal en nationaal niveau in om dit beleid te veranderen. Zo pleiten ze voor meer voorafgaande inspraak van de lokale bevolking bij beslissingen over mijnbouwprojecten, een recht dat erkend is in internationale verdragen.

Daarnaast bieden verschillende organisaties juridische ondersteuning aan leiders van sociale organisaties. Zij worden vaak vervolgd omdat ze mensenrechtenschendingen door de overheid en bedrijven aanklagen.

Lokale gemeenschappen ontwikkelen ook voorstellen voor een eigen ruimtelijk ordeningsbeleid dat rekening houdt met het duurzame beheer van natuurlijke rijkdommen zoals grond en water. Zo willen ze een toekomst op het platteland mogelijk maken en ruimte creëren voor economische alternatieven, waaronder ecologische landbouw.

Europese Unie draagt verantwoordelijkheid

Niet alleen de regering van Peru draagt een belangrijke politieke verantwoordelijkheid voor de grote sociale en ecologische impact van mijnbouwactiviteiten. Ook de Europese Unie, als een van de voornaamste politieke en economische partners van Peru, speelt een rol in dit verhaal.

Zo keurde de EU een vrijhandelsverdrag met Peru goed, dat onder meer de handel in grondstoffen moet versterken. Bovendien zijn verschillende Europese mijnbouwbedrijven actief in Peru.

Daarom doet Broederlijk Delen, in samenwerking met nationale en internationale netwerken, aan beleidsbeïnvloeding op Europees en Belgisch niveau. Bedrijven, de EU en België moeten garanderen dat internationale mensenrechten gerespecteerd worden.

Meer info:

Deel dit artikel