Campagne 2006 van Broederlijk Delen brengt 3.625.454 euro op

Brussel, 17 april 2006 – De vastencampagne van Broederlijk Delen, die dit paasweekend werd afgesloten, levert vermoedelijk 3.625.454 euro op. Dit is 3,5% meer dan in 2005. De campagne met de slogan ‘Het Zuiden wil groeien’ liep van 1 maart tot en met zondag 16 april.

Tijdens de campagne maakten duizenden mensen kennis met de bananenboeren van Sibulan. Deze Filippijnse boerengroep is één van de 250 projectpartners die Broederlijk Delen in het Zuiden ondersteunt. In twintig Afrikaanse, Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen helpt de ngo organisaties om hun eigen plannen waar te maken in hun strijd tegen armoede en onrecht. "We zetten zelf niets op in het Zuiden", zegt Luc Claessens, directeur van Broederlijk Delen. "We zorgen ervoor dat groepen mensen in het Zuiden hun eigen plannen kunnen en mogen waarmaken. We steunen deze organisaties met financiële middelen, met de inzet van tijdelijke medewerkers, met advies. We stimuleren uitwisseling van ervaring en kennis tussen projectorganisaties en organiseren gemeenschappelijke reflectie. Alleen de eigen projecten zijn gedragen door de plaatselijke gemeenschap en aangepast aan de lokale situatie", alsnog Claessens. "Deze werkwijze levert de beste resultaten in de gemeenschappelijke strijd tegen armoede en uitbuiting."

Om deze doelstelling te verwezenlijken rekent Broederlijk Delen natuurlijk op de nodige financiële steun van de Vlaamse bevolking. "Ook dit jaar mogen we trots zijn op het goede resultaat", zegt Peter Van Craenenbroeck, verantwoordelijke schenkerrelaties van Broederlijk Delen. "Dit hebben we te danken aan de onaflatende inzet van vele vrijwilligers en de steun van nog meer schenkers. Met dit brede publiek draagvlak zijn en blijven we één van de grootste Vlaamse noord-zuidorganisaties."

Het bedrag van 3.625.454 euro is een vrij nauwkeurige voorspelling op basis van de huidige resultaten. De reeds ontvangen giften werden aangevuld met een projectie. Deze is gebaseerd op ervaringen uit het verleden.

De campagne van dit jaar kreeg een extra dimensie dankzij het Vice Versa-project. Vijftig medewerkers van projectpartners in het Zuiden kwamen op bezoek in Vlaanderen. Na een inleefweek bij Vlaamse gastgemeenschappen namen ze deel aan een seminarie over ontwikkelingssamenwerking. Op het Wereldfeest van 18 maart in Mechelen werden de Zuidgasten uitgewuifd. Meer dan 6000 mensen luisterden er naar hun boeiende verhalen. Via het Vice Versa-project kregen vele groepen en gemeenschappen hier in Vlaanderen niet alleen de kans om met één van deze 50 getuigen in contact te komen. Voor vele mensen die zich inzetten in parochies, scholen en verenigingen was het ook een unieke gelegenheid om te ervaren dat men tot de bredere solidariteitsbeweging van Broederlijk Delen behoort.

Vice Versa: of hoe Noord en Zuid de handen in elkaar slaan en werken aan een wereldwijd bondgenootschap voor duurzame ontwikkeling.

Voor meer inlichtingen:
Karel Ceule – persverantwoordelijke – 0476/33.02.21 – karel.ceule@broederlijkdelen.be
Peter Van Craenenbroeck – verantwoordelijke schenkerrelaties – 0495/21.52.63 – peter.vancraenenbroeck@broederlijkdelen.be

Deel dit artikel