Colombianen en Belgen strijden voor de mensenrechten in Colombia

Op woensdag 5 september kwamen twee leden van de Colombiaanse vredesgemeenschap  van San José de Apartadó op bezoek bij Broederlijk Delen. Anderzijds staan twee Belgische vrijwilligsters vertrekkensklaar voor  een verblijf van 1 jaar in Colombia als lid van het Colombia-team van Peace Brigades International.
 

Oproep voor internationale steun

Gildardo en Nohelia Tuberquia doorkruisen momenteel Europa om aandacht te vragen voor de alarmerende situatie van de vredesgemeenschap van San José de Apartadó. Alhoewel die gemeenschap sedert haar ontstaan in 1997 een neutrale zone wil zijn in een land dat verscheurd wordt door het conflict tussen het leger (inclusief de para-militairen) en de guerilla, wordt zij voortdurend  geconfronteerd met moordaanslagen en invallen van het leger en de para-militairen.

De vredesgemeenschap bevindt zich in het Noordwesten van Colombia en werd opgericht met steun van Mgr. Isaías Duarte Cancino, de Commissie Rechtvaardigheid en Vrede en de ngo CINEP (ook een partnerorganisatie van Broederlijk Delen). Het was een antwoord op de chaotische situatie in 1997 waarbij de para-militairen de regio terroriseerden. In plaats van te vluchten (en ontheemd te worden) heeft de gemeenschap van 1.300 mensen  gekozen voor actieve geweldloosheid, d.w.z. dat zij weerstand biedt aan onrecht en straffeloosheid, maar anderzijds absoluut niet wil deelnemen in het conflict. Zij zal ook geen informatie verschaffen aan de strijdende partijen.
Ondanks alle tegenkanting zijn ze erin geslaagd om gedwongen verhuizing te verhinderen en ook om groepen van ontheemde personen te laten terugkeren naar hun gronden.


In Colombia bestaan zo ‘n 15 vredesgemeenschappen.

In weerwil van  oproepen uit binnen- en buitenland om de het voortbestaan van de  Vredesgemeenschap te verzekeren, willen zowel president Uribe als het leger dit initiatief wurgen: in 2004 noemde Uribe hen “de corridor van de guerrilla”, de landbouwproducten van de gemeenschap worden geboycot op de lokale markt.  De regering geeft hen geen middelen voor onderwijs en gezondheidszorg. Het leger en de politie is nadrukkelijk aanwezig maar ze zijn blijkbaar “onmachtig” om de moorddadige acties van para-militairen (die officieel ontwapend zijn) tegenover de vredesgemeenschap te voorkomen.
Merkwaardig is ook dat de regio San José een vruchtbare landbouwstreek is (bananen, cacao) en dat er ook mijnbouw plaats vindt en hydro-electrische centrales in ontwerp zijn. De ontvolking van dit gebied zou de machthebbers dus goed uitkomen.

In de 10 voorbije jaren werden 180 leden van de vredesgemeenschap vermoord, waaronder ook een dochter van onze bezoekster Nohelia. Slechts enkele tientallen van deze moorden werden onderzocht, en tot nu toe werd slechts één verdachte geïdentificeerd.
Dit jaar is het geweld nog toegenomen: twee leiders van de Vredesgemeenschap werden door de para-militairen doodgeschoten, waarvan één zeer openlijk  tijdens een rit met een bus van het openbaar vervoer. Er werd ingebroken in de kantoren van Fellowship of Reconciliation, waarbij enkel informatie over San José werd meegenomen. Een andere mensenrechtenorganisatie in Medellín: Corporación Jurídica Libertad, die juridische bijstand verleent,  ontving doodsbedreigingen.
Het recentste slachtoffer, de 19 jarige Alfonso de Jesus Bedoya Florez, werd gemarteld en vermoord op 31 augustus. Volgens het leger was hij een medewerker aan de guerrilla, in dit geval letterlijk de dooddoener.

Uitgerekend de dag daarna ontvingen Gildardo en Nohelia namens hun gemeenschap de vredesprijs van de stad Aken, omwille van hun inzet voor de vrede ondanks het gevaar voor henzelf. Op hun agenda staan contacten in België,  Duitsland, Nederland, Spanje en tenslotte Italië, waar de stad Ovada (Alessandria) hun de prijs “Testimone di Pace” zal toekennen.

Internationale vrijwilligers voor vrede en mensenrechten

Omdat de aanwezigheid van buitenlandse waarnemers het gevaar voor bedreigde personen en groepen in Colombia kan beperken, heeft de organisatie Peace Brigades International 4 teams van internationale waarnemers ter plaatse. Door hun lijfelijke aanwezigheid trachten deze jonge vrijwilligers in het klimaat van straffeloosheid en repressie toch een zekere ruimte te behouden om actie te voeren voor het respect voor de mensenrechten. Zij informeren ook de ambassade van hun thuisland en alle mogelijke autoriteiten in Colombia over de bedoeling van hun aanwezigheid. Gildardo bevestigde dat zij zonder de aanwezigheid van PBI en FOR (Fellowship of Reconciliation) niet zouden kunnen overleven.

Als gevolg van de samenwerking tussen Broederlijk Delen en Peace Brigades International zal de 27-jarige Ina Vandenberge uit Oostende op 15 september naar Colombia vertrekken. Zij heeft reeds ervaring verworven als leerkracht in een school voor gehoorgestoorden in Bolivia en heeft zich tijdens een vormingsweek in Spanje intensief voorbereid op deze nieuwe uitdaging. Zij zal deel uitmaken van het PBI-team in Urabá (dichtbij San José de Apartadó), tezamen met Catiane Vander Kelen, een franstalige vrijwilligster uit Brussel die eveneens volgende week naar Colombia afreist.    

     
Linken naar websites:

    * www.peacebrigades.org
    * www.cdpsanjose.org
    * www.aachener-friedenspreis.de

Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel