Colruyt lanceert 'Collibri for education' en steunt Broederlijk Delen-projecten

Colruyt lanceert een nieuwe lijn producten: 'Collibri for Education'. Van de verkoopprijs van deze producten wordt 3 à 5 % besteed aan vorming en educatie in het Zuiden via ngo's en/of stichtingen. Colruyt sprak Broederlijk Delen aan met het aanbod om dit geld te besteden aan enkele projectpartners van Broederlijk Delen, gezien de expertise van Broederlijk Delen op het vlak van vorming en educatie.


Broederlijk Delen heeft een grondige afweging gemaakt van dit aanbod en uiteindelijk beslist om op dit aanbod in te gaan. Het belangrijkste onderscheid met de Fairtrade-producten is dat Colruyt de marktprijs betaalt en dus geen vaste prijs boven de marktprijs garandeert aan de lokale producent.

Broederlijk Delen ziet dit aanbod van Colruyt als complementair aan de Fairtrade-lijn. We vinden het een stap in de goede richting. Het is een goede zaak dat Colruyt verder een aantal Fairtrade-producten blijft aanbieden in de rekken. Voor de Collibri-lijn wil Colruyt garanties geven omtrent de sociale en ecologische omstandigheden waarin deze producten vervaardigd worden. Het zijn producten die geproduceerd worden met respect voor de gemeenschap, de producent en de arbeiders en met respect voor de natuur (minimale milieu-impact). Deze garanties worden onderbouwd door charters omtrent arbeid en milieu en door de transparantie en de traceerbaarheid van de producten.

Volgende elementen spelen bij Broederlijk Delen een rol in de afweging om met Colruyt mee te werken aan dit Collibri-gamma:

Colruyt zal met zorg communiceren en een onderscheid maken tussen de Fairtrade-lijn en de Collibri-lijn, die eerder als respecthandel wordt voorgesteld.

In geen geval kunnen de effecten van de activiteiten en werkwijze van de zuiderse leveranciers van Colruyt in tegenstrijd zijn met de effecten die Broederlijk Delen beoogt met zijn partnerwerking. Colruyt is bereid om dit via een case study, waarbij Broederlijk Delen betrokken wordt, te controleren.

Colruyt staat bekend als één van de koplopers inzake duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er worden in het bedrijf heel wat inspanningen gedaan omtrent milieu (transport, inplanting van winkels, …), welzijn en vorming van personeel, ... Het bedrijf wordt vaak geconsulteerd door anderen en heeft op die vlakken een voorbeeldfunctie. Het initiatief 'Collibri for Education' is een nieuwe stap in het kader van het duurzaam ondernemen van het bedrijf. Broederlijk Delen vindt dit lovenswaardig en vindt het daarom de moeite om een proces van samenwerking aan te gaan, waarbij gaandeweg diverse aspecten verder uitgeklaard worden. Het aangaan van dialoog zien zowel Colruyt als Broederlijk Delen trouwens als een meerwaarde op zich.

Broederlijk Delen rekent op een behoorlijke financiële return die kan aangewend worden om partner-organisaties in het Zuiden te ondersteunen. Broederlijk Delen behoudt zijn volledige autonomie bij de keuze van de programma's in het Zuiden.

Colruyt is een groot bedrijf met 16.000 personeelsleden en honderdduizenden klanten. We zien deze vorm van samenwerking ook als een mogelijkheid om het verhaal van onze partners in het Zuiden bij een ruimer en een nieuw publiek te brengen. Colruyt geeft ons daarbij de nodige garanties dat er overlegd wordt over deze communicatie.

Meer info over Collibri for education: www.collibri.be.

Deel dit artikel