'Commerciele logica kan Maasai redden'

De nomadische veehouders van de Maasai worstelen met de klimaatverandering. 'Ik denk dat de boeren hun levenswijze deels zullen commercialiseren', zegt Trias-medewerker Shomet Naikosia op de website van MO.


Tanzania is tot hiertoe gespaard gebleven van grootschalige en georganiseerde grondconflicten. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat de grond gemeenschappelijk beheerd wordt op dorpsniveau, in tegenstelling tot buurland Kenia, waar de grond geprivatiseerd werd.

'Dat betekent niet dat er geen wrijvingen zijn tussen boeren en veehouders', zegt Shomet. 'De conflicten nemen op sommige plaatsen zelfs toe. De overheid zou duidelijke keuzes moeten maken en aangeven tot waar de akkerbouw kan uitbreiden en vanaf waar de ruimte vrijgehouden wordt voor de kuddes.'

Shomet verwacht dat de veehouders het makkelijker zullen hebben dan de akkerbouwers om de klimaatverandering te overleven. 'Dieren kunnen onder druk van aanhoudende droogte makkelijker verplaatst worden dan gewassen. Bovendien hebben de veehouders veel ervaring met droogteperiodes, dierziekten en tekorten', luidt het op de website van MO.

Wel denkt Shomet dat de nomadische veehouders in de toekomst meer oog zullen hebben voor hun productierendement. 'Sommigen hebben een kudde van duizend dieren, die niet op de markt gebracht worden. Het feit dat die veestapel het hele jaar door gevoederd moet worden, legt een zware druk om de omgeving, zeker in een land dat steeds dichter bevolkt raakt.'

Trias stimuleert de veehouders om het grootste deel van hun kudde in juli te verkopen, om na het droge seizoen een nieuwe kudde op te bouwen. Om dit mogelijk te maken, werden intussen een aantal cooperaties opgericht. Die moeten er onder meer voor zorgen dat de verkoop van de dieren op een professionele manier geregeld wordt.

Lees meer over de werking van Trias in Tanzania

Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel