Conapac maant Congolese regering aan tot daadkracht

Joseph Kabila bekrachtigde in 2011 de eerste kaderwet voor de landbouw. Intussen blijf de wet nog altijd dode letter. De boeren van Conapac zijn het politieke getreuzel beu.

congolese boeren

Zeventig procent van de Congolese bevolking leeft van landbouw. De sector is het zwaargewicht van de nationale economie, maar toch wordt de boerenstiel door de politieke klasse niet als volwaardig aanzien in Congo.

Het gebrek aan een coherent landbouwbeleid kost het land handenvol geld. Jaarlijks moeten honderduizenden tonnen voedsel uit het buitenland ingevoerd worden om de Congolese bevolking te voeden.

Traag werkende commissie

De nieuwe landbouwwet erkent het belang van de familiale landbouw en wil het tij keren. Naast een kadaster en steunfonds zouden er ook adviesraden komen. Bovendien zullen de verschillende bestuursniveaus verplicht worden om een budget te voorzien voor de aanleg en het onderhoud van transportinfrastructuur.

Omdat de Congolese boeren er voor het eerst in geslaagd waren om hun stem te laten horen bij de totstandkoming van een wetgevend initiatief, heerste er aanvankelijk veel enthousiasme rond de kaderwet. Voorlopig blijven de boeren op hun honger zitten. De commissie die bevoegd is om de uitvoeringsbesluiten op papier te zetten, werkt tergend traag.

Tot hiertoe werden enkel wetteksten goedgekeurd over een agrarische exportbelasting en over de vrijstelling van invoerrechten voor agrarische productiemiddelen. Maatregelen die op het terrein niet werken door de logge administratie en het gebrek aan bemande grensposten.

Noodprocedure voor landbouwfonds

De Congolese boeren hoopten tevergeefs dat er dit voorjaar schot in de zaak zou komen. Voorzitter Mathusalem Paluku Mivimba van Conapac luidt de alarmklok. 'De regering moet de toepassing van de landbouwwet nieuw leven inblazen. En er moet een noodprocedure komen om het nationale fonds voor landbouwontwikkeling op te richten', zo luidt het.

Paluku blijft ervan overtuigd dat de Congolese boeren mits de nodige omkadering in staat zijn om de lokale bevolking te voeden. Maar in een eerder interview met Trias is hij niet mals voor de politieke leiders in Congo 'die vervreemd zijn van de realiteit op het terrein' waardoor de landbouw er slechter aan toe is dan 50 jaar geleden.

Krachtenbundeling bij AgriCongo

Conapac is een landbouworganisatie die meer dan een half miljoen Congolese boeren vertegenwoordigt. De organisatie werd zeven jaar geleden opgericht met steun van AgriCongo, een consortium waarin Belgische ngo's hun krachten bundelen en waar ook Trias deel van uitmaakt.

AgriCongo stelt middelen ter beschikking voor lobbywerk in Kinshasa en voor de organisatie van nationale en provinciale bijeenkomsten van boerenleiders. Ter ondersteuning van de belangenverdediging door Conapac, investeert Trias Congo in de opleiding van die boerenleiders.

Steun de overlevingsstrijd van de familiale boeren in Congo

 

Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel