Congo wil stemmen in 2005!

Broederlijk Delen lanceert oproep tot coalitie om Congolese transitie te redden

Brussel, 23/12/04 - Aan de vooravond van kerstmis lanceert Broederlijk Delen een oproep aan alle maatschappelijke geledingen in België om samen op te komen voor vrede en democratie in Congo. De Congolese bevolking wil stemmen in 2005 maar zonder krachtdadig optreden van België komen de geplande verkiezingen er niet en stevent het land weer af op een grootschalig conflict.


Broederlijk Delen schrijft vandaag de belangrijkste organisaties van het middenveld in ons land aan met de vraag om lid te worden van de coalitie ‘Congo wil stemmen!’ Elke organisatie krijgt ook een publicatie over de inzet en de uitdagingen van de transitie in Congo toegestuurd: vrede, verzoening, veiligheid, verkiezingen en vernieuwing - “de vijf V’s” van de transitie. “Wie toetreedt tot de coalitie onderschrijft de eis dat België meer doet voor vrede en democratie in Congo en engageert zich om in 2005 met ons mee te ijveren voor democratische verkiezingen in dat land,” zegt Luc Claessens, directeur van Broederlijk Delen. “Die verkiezingen moeten er komen. De Congolezen willen na decennia kolonisatie, dictatuur en oorlog eindelijk hun toekomst in eigen handen nemen.”

Vrede en veiligheid zijn absolute voorwaarden om vrije en eerlijke verkiezingen te organiseren en de Congolese transitie tot een goed einde te brengen. Een centrale eis van de coalitie ‘Congo wil stemmen!’ is dan ook dat België voor een substantiële bijdrage van de Europese Unie aan de VN-vredesmissie voor Congo pleit en zich bereid verklaart om zelf een betekenisvolle inspanning te leveren. Daarnaast zal de coalitie vragen dat België alle instrumenten van zijn buitenlands beleid inzet als hefbomen voor vrede. “200.000 mensen zijn op de vlucht geslagen na de laatste Rwandese inval. De hele transitie staat op de helling. En elke sanctie blijft uit…” zegt Marc-Olivier Herman van de Cel politiek van Broederlijk Delen. “België moet tegen elke vorm van budgetsteun van de EU aan Rwanda stemmen zolang dit land oorlog blijft stoken in Congo.”

De coalitie “Congo wil stemmen!” zal ook opkomen voor enerzijds meer druk van België op de Congolese machthebbers om het verkiezingsproces te laten doorgaan, en anderzijds meer steun aan onder andere de Onafhankelijke Electorale Commissie. “Er is nog weinig concreets merkbaar van de komende verkiezingen voor de mensen”, zegt Eva Smets die het voorbije jaar als vrijwilligster werkzaam was bij Congolese partnerorganisaties van Broederlijk Delen. “De Congolese kerken en andere organisaties van de civiele maatschappij verdienen bijkomende steun om de bevolking voor te bereiden op de verkiezingen.”

Dit initiatief van Broederlijk Delen wordt op Belgisch en Europees niveau weerspiegeld door Franstalige en Europese organisaties die, zoals Broederlijk Delen, lid zijn van EurAC, het Europees netwerk voor Centraal-Afrika.

Website van de coalitie 'Congo wil stemmen'

Voor meer inlichtingen:

Luc Claessens – Directeur - 0478/288046 – luc.claessens@broederlijkdelen.be
Marc-Olivier Herman – Cel politiek - 0478/288047 – marc.herman@broederlijkdelen.be
Eva Smets – Broederlijk Delen Katanga - 0479/492782 – eva_smets@hotmail.com

Persbericht Congo wil stemmen! 23-12-04.pdf
politiek_dossier.pdf
brief_congo_coalitie.pdf

Deel dit artikel