Congolese Virunga-park bedreigd door olieontginning

WWFImgFullitem111331

Sinds hij de verkiezingen heeft gewonnen heeft Kabila opnieuw vergunningen gegeven aan oliemaatschappijen om prospecties uit te voeren in het Virunga Nationaal Park. Dit park is nochtans beschermd als UNESCO-werelderfgoed. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders noemt de toestemmingen illegaal en vraagt internationale reactie.

Sinds een wet van 1969 is de ontginning van natuurlijke rijkdommen verboden in het Virunga Park in Noord-Kivu, in het oosten van Congo. Het park kent een enorm rijke biodiversiteit. Er leven meer dan tweehonderd verschillende soorten zoogdieren en zevenhonderd vogelsoorten. Het park is vooral bekend omdat de laatste berggorilla's er leven. 

In 2010 ondertekende de eerste minister nog een verklaring akkoord te gaan met de internationale conventies. In maart vorig jaar schortte de minister van Milieu José Endundo Bononge alle olieconcessies in Virunga op, en beloofde een grondig Milieueffectenrapport op te stellen voor het gebied.

Ondanks de nationale en internationale engagementen zijn er concessies voor olie-exploraties in 85% van het park. Kabila dreigt er op dit moment zelfs mee de wet van 1969 helemaal ongedaan te maken.

 

Belgische aandeelhouder

Begin maart startte het Britse bedrijf South Africa Congo Oil (Soco) met verkenningsvluchten boven het park. Blijkbaar had de Congolese overheid hiertoe al in september vorig jaar toelating gegeven.

Ook zouden er nieuwe concessies zijn gegeven aan een tweede Brits bedrijf Dominion en het Franse Total. De nieuwe concessies kunnen een gevaarlijk precedent scheppen: als de Congolese overheid exploratie toelaat in een natuurpark dat momenteel op mondiaal niveau beschermd wordt, dan is voortaan geen enkel stukje Congolese natuur nog veilig voor commerciële ontginning.

Dat er drie Europese maatschappijen bij betrokken zijn, is bovendien erg zorgwekkend. Europa financiert al sinds lang de bescherming van het Virunga Park en financiert ook het milieueffectenrapport.

De Europese lidstaten, ook Frankrijk en Groot-Brittannië, hebben de UNESCO-conventie ondertekend waarin duidelijk staat dat olieontginning in beschermde regio's verboden is.

Reactie blijft uit

Het is dan ook op zijn minst zeer merkwaardig dat totnutoe weinig reactie vanuit Europa is gekomen op de nieuwe toelatingen.

Alleen de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders, lijkt bezorgd over de situatie en is erg duidelijk over het Belgische standpunt: "Oliewinning in Virunga is in strijd met de Congolese wetgeving en met internationaal gemaakte afspraken.

De internationale gemeenschap moet reageren." Welke stappen hij hiervoor effectief gaat ondernemen, is nog maar de vraag.

Ook tijdens zijn bezoek eind maart aan Congo heeft hij zijn bezorgdheid geuit bij de Congolese autoriteiten. Kabila heeft hem bij die gelegenheid verzekerd dat de exploraties die nu aan de gang zijn, enkel zijn bedoeld om te bepalen hoe rijk het betrokken blok aan olie is.

Hij wil via de VN aan de internationale gemeenschap het voorstel doen om in ruil voor financiële compensaties geen petroleumontginning toe te laten in het Virungapark, naar analogie met de compensaties die Ecuador ontvangt voor de niet-ontginning van een deel van het Yasuní-park. Dit voorstel zou hij in juni op tafel willen leggen op de top voor duurzame ontwikkeling in Rio (Rio+20).

Irina Bokova, de directrice van de UNESCO heeft van haar kant in januari al aan de Congolese autoriteiten laten verstaan dat indien er toelating zou gegeven worden voor olieboring in het Virungapark, Congo uit de UNESCO wordt gezet.

WWF Engeland en Frankrijk hebben rechtstreeks aan de geïnteresseerde oliebedrijven SOCO, Dominion en Total gevraagd om hun plannen voor olieboring in het park op te schorten.

11.11.11 en haar Congolese partner Reseau de Resources Naturelles volgen de situatie op de voet.

 
Zie ook:

Deel dit artikel