Consultatie van Pax Christi International in de Grote Meren

Voorzitter van Pax Christi Vlaanderen neemt deel aan de internationale Pax Christi-consultatie van de regio van de Grote Meren - Kigali

Deze ontmoeting zal plaatsvinden van 17 tot 21 februari 2007 in Kigali. De bijeenkomst van de regionale geaffilieerde organisaties en Pax Christi- afdelingen zal zich buigen over de recente verkiezingen in de verschillende landen rond de Grote Meren. Het verzoeningsproces voor een rechtvaardige vrede wordt hiermee begeleid.

We krijgen op de algemene vergadering en in Koerier van de maand mei een volledig verslag van de activiteiten. De ontmoeting met Pax Christi-secties die de regio van de Grote Meren ter harte nemen staat hierbij centraal.

 

We wensen Jo een behouden reis!

Meer informatie: Jo Hanssens en het Pax Christi- secretariaat

Pax Christi DOOR:

Deel dit artikel