62 mensen bezitten evenveel als de armste helft van de wereldbevolking

oxfam rapport 2016

Dat blijkt uit de cijfers van het nieuwe Oxfam-rapport 'An Economy for the 1%. Vorig jaar waren dat er nog 80, en amper 5 jaar geleden waren dat nog 388 personen. En dat zijn nog altijd ontstellend weinig mensen.

Een wereldwijd netwerk van belastingparadijzen maakt het mogelijk voor de allerrijksten en multinationals om een hallucinant vermogen verwerven. Ontwikkelingslanden mislopen daardoor elk jaar 170 miljard aan belastinginkomsten.

Deze extreme ongelijkheid tussen arm en rijk loopt uit de hand, elk jaar meer. Er is een groeiende kloof tussen rijke en arme mensen, in alle landen ter wereld. En belastingparadijzen zijn één van de grote oorzaken van de steeds grotere rijkdom.

 

Het is ronduit onaanvaardbaar dat de armste helft van de wereldbevolking evenveel bezit als enkele tientallen superrijken die op 1 bus zouden passen. We mogen niet langer toezien hoe honderden miljoenen mensen honger lijden, terwijl de middelen die hen zouden kunnen helpen, opgeslorpt worden door enkelingen bovenaan de ladder. Winnie Byanyima, directeur van Oxfam International

Belastingparadijzen

Rijke mensen en multinationals weten precies in welk land ze hun vermogen kunnen wegstoppen aan de laagste belastingtarieven. Ze betalen daardoor geen belastingen in het land waar ze actief zijn of wonen, maar in het land waar ze de minste belastingen moeten betalen. Waar ze voordelige belastingdeals kunnen sluiten met de overheid.

De harde cijfers
  • 62 superrijken bezitten evenveel als de armste helft van de wereld.
  • Het vermogen van die 62 superrijken is sinds de economische crisis met 44% gegroeid.
  • De afgelopen 15 jaar kwam 50% van de economische groei terecht bij de 1% rijkste mensen.
  • De armste helft van de wereldbevolking kon slechts rekenen op 1% van de groei van de afgelopen 15 jaar.

Eerlijke belastingen = elk kind naar school

Veel landen mislopen belastinginkomsten doordat het geld verstopt zit in belastingparadijzen. In Afrika alleen al gaat het om een verlies van bijna 13 miljard euro. Dat is voldoende om jaarlijks 4 miljoen kinderlevens te redden met een betere gezondheidszorg én om elk kind meteen ook naar school te sturen.

Met een eerlijk belastingsysteem zouden de armste landen genoeg geld hebben om bijvoorbeeld:

  •     goede gezondheidszorg te voorzien
  •     een pensioensysteem of ziekteverzekering uit te bouwen
  •     degelijk onderwijs te organiseren
Maak een einde aan Maak een einde aan de belastingparadijzen. Teken de petitie

Het is tijd om een einde te maken aan belastingparadijzen. Om de armste landen de mogelijkheid te geven om een toekomst op te bouwen.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels